Zwalczanie Kretów

Zwalczanie Kretów

zwalczanie kretów warszawa

ROZPOZNAWANIE NOR ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ SZKODNIKI

Do dobrych przyzwyczajeń należy przeprowadzanie obser­wacji w ogrodzie i w sadzie w celu wczesnego wykrycia, roz­poznania i zwalczania szkodnika. Dość pewnym sposobem rozpoznania, czy nora jest zamieszkana przez szkodnika, jest uszkodzenie podziemnych korytarzy.

Takie zwierzęta, jak norniki i myszy, utrzymują stale ot­warte otwory wylotowe nor. Gdy zatkamy otwory ziemią, będą je na nowo odgrzebywać. Przeciwnie postępuje kret i karczownik: rozkopane odcinki korytarza są przez te zwie­rzęta starannie zamykane. W czasie lustracji terenu baczną uwagę należy zwracać na korytarze znajdujące się w miejscach rzadziej uprawianych, np. pod trawnikami, ścieżkami, w pobliżu żywopłotów itp., gdzie często brak jest na powierzchni takich oznak obecności szkodnika, jak np. kopce, otwory wylotowe z nor. Aby odnaleźć korytarze, musimy posłużyć się zaostrzo­nym prętem, którym nakłuwamy glebę na głębokość 20 cm. W miejscach, gdzie pręt napotyka pustą przestrzeń, wykopuje się pionową studzienkę. Na przeciwległych ściankach studzienki należy wyszukać przynajmniej dwa otwory prowadzące do nie uszkodzonych części korytarza i dokładnie wygarnąć z nich gromadzoną ziemię.

Szukanie korytarza kreta oraz wykopana studzienka – studzienki wykopuje się co 2 —4 m, w dużych sadach co 10 m. Sposób reakcji na uszkodzenie korytarza pozwala zidentyfi­kować szkodnika. Karczownik zwykle po upływie doby, a kret (zamieszkujący znacznie większą i rozleglejszą norę) do tygodnia zasklepiają ziemią uszkodzone części korytarza. Karczownik nie odbudowuje brakującej części korytarza, lecz zaczopowuje ziemią otwór prowadzący do tej odnogi, którą właśnie wykorzystuje. Czasem szkodnik zaczopowuje wszystkie wyszukane przez nas odgałęzienia korytarza. Kret odbudowuje uszkodzony korytarz przez wyrycie w spulchnionej glebie nowej odnogi tylko z jednej strony studzienki.

Pułapki

Najtańszym i najpewniejszym sposobem zwalczania gry­zoni i kreta w ogrodach i sadach jest stosowanie pułapek. Konieczne są jednak cierpliwość i wprawa, decydujące o po­wodzeniu zwalczania. Nie każda pułapka daje zadowalające wyniki. Pułapki, które mimo starannego ustawienia są zasy­pywane ziemią przez szkodniki, należy zastępować innymi typami. Jednakże pułapek, do których mimo wielokrotnego nastawiania nie udaje się złowić szkodnika, nie należy zastępo­wać innymi wówczas, gdy nie obserwuje się w ich pobliżu wyraźnych śladów pozostawionych przez szkodnika. Można bowiem przypuszczać, że część nory nie jest okresowo wyko­rzystywana. Na trzy lub więcej pułapek zastawionych w norach karczownika łowi się go do jednej. Natomiast w jednym korytarzu kreta udaje się odłowić kolejno kilka osobników.

Nie należy ustawiać pułapek zbyt blisko siebie, gdyż wów­czas mogą się w nich samoczynnie zwalniać zapadki.

Najprostszymi pułapkami, do których łowią się wszystkie gatunki gryzoni są naczynia wkopane w ziemię tak, aby górny otwór znajdował się na poziomie jej powierzchni. Najczęściej używa się do tego celu stożków lub cylindrów z blachy albo rurek drenarskich o średnicy 12—13 cm i wysokości 50 cm. Można również wykorzystywać wysokie słoje, a nawet bańki na mleko. Posmarowanie wewnętrznych ścian naczynia olejem jadalnym zanęca i sprzyja wpadaniu zwierząt do pu­łapki.

Lepsze wyniki uzyskuje się wkopując naczynie w dno rowka chwytnego o szerokości równej średnicy otworu naczynia. Naczynia należy przeglądać co pewien czas, usuwać trupy zwierząt i obsypaną ziemię a uszkodzone cylindry wymie­niać. Tego typu pułapki uważane są powszechnie za najbar­dziej skuteczne.

Wszystkie gatunki gryzoni łowią się do popularnej pułapki zatrzaskowej, tzw. gilotynki. Jest to metalowa ramka napięta na silnej sprężynie. Pułapki o wymiarach 8×18 cm przezna­czone są do odłowu szczurów i karczowników, o wymiarach 5 X 10 cm — do odłowu norników i myszy. Pułapki ustawia się wokół otworów wlotowych do nor, na tropach i ścieżkach wydeptanych przez gryzonie. Pułapki można zasta­wiać bez przynęty lub z przynętą dobraną do upodobań zwalczanego gatunku. Przynętę w pułapkach trzeba wymieniać, aby była zawsze świeża, nie spleśniała czy sfermentowana.

Zwalczanie chemiczne

Środki chemiczne gryzoniobójcze (rodentycydy) zależą do trucizn i z tego względu są również bardzo niebezpieczne dla człowieka i zwierząt domowych. Rodentycydy dzieli się na dwie grupy: 1) działające przez układ oddechowy i 2) działające przez przewód pokarmowy. Substancji działającej na szkod­nika, czyli tzw. substancji czynnej, używa się do sporządzania preparatu, którego forma użytkowa decyduje o sposobie sto­sowania. Preparaty w formie gazów używane są do gazowania nor np. fosforowodór działa nasercowo i uszkadza nerki. Objawy zatrucia występują najpóźniej po 2—9 godzinach. Gryzonie giną w gniazdach. LD50 dla szczura, myszy i nornika wynosi 40—75 mg/kg, dla bydła, owiec, kóz, świń, psów i kotów oraz ptaków waha się od 20 do 40 mg/kg masy ciała. Niska dawka związku nie działa toksycznie na gryzonie. Zjedzenie gryzoni zatrutych fosforkiem cynkowym nie powoduje zatruć drapieżników.

Gazowanie

Preparaty w formie gazów radykalnie tępią wszystkie szkodniki zamieszkujące podziemne nory, a zwłaszcza gatunki nie zjadające zatrutego ziarna lecz żerujące na korzeniach, jak np. karczownik, czy też żywiącego się owadami i dżdżow­nicami kreta.

Karczownika i kreta zwalcza się wówczas, gdy wyrządzają największe szkody, tzn. kreta na wiosnę, a karczownika ziem­nowodnego w okresie jesienno-zimowym.

Preparaty wprowadza się do wyżej położonej części nory, gdyż wszystkie stosowane gazy są cięższe od powietrza.

Repelenty

Żaden z dotychczas stosowanych repelentów nie zabezpie­cza całkowicie drzew i innych roślin przed gryzoniami i zają­cami. Zwłaszcza w śnieżne zimy wygłodzone zające ogryzają korę z drzew posmarowanych repelentami. Badania wykazały, że repelenty naniesione na korę chronią drzewa przed zającami na ogół tylko przez kilka tygodni. Podobnie z kretami, które przyzwyczajają się do aplikowanych preparatów.

Zwalczanie kretów, kaczników i innych szkodników kopiących nory warto pozostawić doświadczonym specjalistom. Wiedza i zakres wiedzy pozwala na efektywne tępienie kretów i zabezpieczanie terenu przed ponownym zasiedleniem przez nie.

TAGI: Zwalczanie kretów Warszawa, tępienie nornic Toruń, jak zwalczyć krety Gdańsk, Metody tępienia kreta Bydgoszcz, Gazowanie kreta Olsztyn, firma Grudziądz, skuteczne zwalczanie kretów Płock, krety Elbląg.