Dezynsekcja Gazowa

Dezynsekcja Gazowa

dezynsekcja gazowa.jpg

Metody dezynsekcji (wady i zalety)

Metoda zamgławiania termicznego polega ona na wprowadzeniu do obiektu preparatu chemicznego w postaci mgły. Podstawowym wymogiem jest staranne przygotowanie cieczy roboczej, która oprócz substancji czynnej (biobójczej) zawiera dodatkowo nośnik pozwalający w precyzyjny sposób rozmieścić preparat w całym obiekcie z uwzględnieniem urządzeń technicznych (stopy podnośników, redlery) oraz wentylacji. Preparat aplikowany jest przez wytwornice wytwarzające mikroskopijne krople wielkości ok. 0,5 mikrona, dzięki czemu rozprowadzana mgła przez dłuższy czas utrzymuje się w powietrzu i penetruje najdrobniejsze zakamarki obiektu. Nadto, wytworzona bardzo gęsta mgła wskazuje technikowi przeprowadzającego zabieg, w jakie miejsce dotarła substancja czynna, co powoduje, że specjalista wykorzystując różnego rodzaju otwory techniczne jest w stanie dokładnie dotrzeć z preparatem w każde miejsce. Dodatkowo stosowane preparaty powodują zwiększenie lepkości substancji czynnej i przedłużają czas działania środka biobójczego i skuteczność oddziaływania na insekty. Metoda nie wymaga aż takiego poziomu szczelności (co jest bardzo trudne przy tego rodzaju ciągach technologicznych jak w elewatorach) tak jak fumigacja fosforowodorem PH3 i dodatkowo znakomicie sprawdza się w dezynsekcji wysokich i bardzo wysokich obiektów (w przeciwieństwie do oprysku).

ZALETY ZAMGŁAWIANIA TERMICZNEGO W STOSUNKU DO ALTERNATYWNYCH METOD DEZYNSKECJI PRZEPROWADZANYCH PRZED SEZONEM W ELEWATORACH ZBOŻOWYCH

METODA OPRYSKOWA
ZALETY 1. Możliwość precyzyjnej aplikacji preparatu w najbardziej zagrożone w miejsca.
WADY 1. Bardzo trudno jest dotrzeć ze środkiem chemicznym w różnego rodzaju zakamarki i trudnodostępne zakątki. 2. Zastosowanie tej metody niesie ze sobą potrzebę wprowadzenia do obiektu bardzo dużej ilości wody, co nie służy przechowywanym produktom, ani urządzeniom elektrycznym. 3. Czas wykonywania samego zabiegu jest dłuższy niż w przypadku zamgławiania. 4. Wprowadza się do obiektu zbyt dużą – w odróżnieniu od zamgławianie – ilość środka toksycznego. 5. Bardzo trudne, a czasami niemożliwe jest wykonanie oprysku w bardzo wysokich obiektach.
GAZOWANIE FOSFOROWODOREM PH3
ZALETY 1. Bardzo duża skuteczność w likwidacji owadów, insektów i gryzoni.
WADY 1. Wysoka cena zabiegu. 2. Konieczność bardzo dokładnego uszczelnienia obiektu. 3. Długi stosunkowo czas wyłączenie obiektu z cyklu produkcyjnego (ok. 6-8 dni). 4. Szkodliwy wpływ gazu na instalację i urządzenia elektryczne. 5. Gaz cięższy od powietrza – nie dociera w wyższe partie nieszczelnych obiektów (redlery).
ZAMGŁAWIANIE TERMICZNE
ZALETY 1. Krótki czas zabiegu (kilka godzin) 2. Krótki okres prewencji (ok. 24 h) – przewaga nad zabiegiem przy użyciu fosforowodoru. 3. Wielokrotnie mniejsze zużycie wody niż w przypadku oprysku. 4. Preparat dociera we wszystkie zakamarki obiektu, a także do ciągów technologicznych i wentylacji (inaczej niż oprysk). 5. Metoda wysokowydajna – nawet do 200 000 m3 w kilka godzin. 6. Niższe zużycie środków chemicznych w porównaniu do innych metod. 7. Bezpieczniejsza dla urządzeń elektrycznych niż zastosowanie fosforowodoru. 8. Stosunkowo najniższa cena zabiegu z pośród w/w metod. 9. Metoda zalecana do wysokich pomieszczeń.
WADY 1. Wymagany wysokowydajny nowoczesny sprzęt do realizacji zabiegu.

Tagi: Dezynsekcja Gazowa Bydgoszcz, Zamgławianie magazynów, Gazowanie Warszawa, Dezynsekcja gazowa Gdynia, Gazowanie robaków, Dezynsekcja Gdańsk, Dezynsekcja Elbląg, Gazowanie robaków Grudziądz, Gazowanie kurników, Dezynsekcja gazowa co to jest?

 

Spuszczel Pospolity biologia i zwalczanie

Jak walczyć ze Spuszczelem?

Spuszczel Pospolity (Domowy) / (Hylotrupes bajulus)

 

Opis owada i jego występowanie

Spuszczel pospolity to owad, który występuje w strefie umiarkowanej całej półkuli północnej, a więc niemal na całym obszarze Europy, w Afryce Północnej oraz w Azji. Jego obecność stwierdzona została również w Australii, Nowej Zelandii oraz w niektórych regionach Ameryki Południowej, skąd wraz z drewnem dostał się do Europy.

Spuszczel atakuje przede wszystkim martwe, suche drewno różnych gatunków sosen, świerków, modrzewi i jodeł. Najatrakcyjniejsze są dla niego sosny oraz świerki, zaś w jodłach mogą niekiedy występować trujące substancje dla larw tego owada.

Badania wykazały, że owad ten nie jest zdolny rozwijać się w drewnie drzew liściastych, chyba że drewno to ulegnie chemicznej przemianie.

Rozwój Spuszczela

Okres rójki Spuszczela trwa mniej więcej od połowy czerwca do połowy sierpnia. Jednak największe nasilenie lotu przypada na najcieplejsze dni lipca. Bardzo często pojedyncze chrząszcze można spotkać już wczesną wiosną lub nawet zimą. By było to możliwe, wylęg odbywa się w elementach drewnianych, które znajdują się w pomieszczeniach ogrzewanych. Przykładami siedliska tych owadów podczas gorszych warunków atmosferycznych są m.in. meble, futryny okienne.

Chrząszcze opuszczają drewno w najgorętszej porze dnia, czyli między godziną 11 a 16, gdy dachy i ściany są mocno nagrzane. Najintensywniej roją się w temperaturze ok. 30 stopni Celsjusza. Gdy temperatura jest nieodpowiednia, chrząszcze w ogóle nie opuszczają drewna. Zbyt niskie temperatury podczas lata uniemożliwiają tym owadom odbycie rójki, a więc w niektórych regionach nie występują te owady.

Samice spuszczela są ociężałe i powolne, a ich umiejętność lotu jest na znacznie niższym poziomie od samców. Kopulacja trwa 2 – 6 minut i jest powtarzana kilkakrotnie. Samica składa swoje jaja w szpary w drewnie na głębokość 2 – 3 cm. Przy składaniu jaj dużą rolę odgrywa światło, gdyż owady te są fotofilne. Samica zdolna jest znieść nawet do 500 jaj, jednak średnio liczba ta wynosi ok. 200. Jeśli warunki atmosferyczne są bardzo niekorzystne samica podczas składania jaj może zginąć.

Larwy, gdy tylko się wylegną, rozpoczynają wgryzać się w drewno i drążą chodniki szerokości ok. 1 mm. Jeżeli jaja były złożone płytko, wówczas chodniki larwalne przebiegają tuż pod powierzchnią drewna, a wtedy dostrzec można na zewnątrz jasne smugi na drewnie.

Górna granica rozwoju larw wynosi 35 stopni Celsjusza, zaś dolna ok. 10 stopni Celsjusza.

Szkodliwość Spuszczela Pospolitego

Młode larwy żerują we wczesnym drewnie, omijają warstwy drewna późnego. Natomiast starsze larwy są większych rozmiarów, wobec czego ze względu na swoją wielkość uszkadzają także późne drewno, a czasami zupełnie je niszczą. Przeciętna szerokość chodników wyrośniętych larw wynosi 6 mm. Całe żerowisko tych owadów wypełnione jest mączką drzewną oraz kałem. Jeśli spuszczel opanuje drewno w znacznym stopniu, chodniki tworzą gęsty labirynt.

W elementach, które znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych lub osłoniętych dachem larwy żerują tak, że cała masa drewna zostaje przerobiona na mączkę. Natomiast w słupach stojących na zewnątrz.

W zależności od warunków, w których żyją owady długość ich rozwoju może wynosić od 2 do kilkunastu lat.

Nie ulega wątpliwościom, że spuszczel pospolity to jeden z najgroźniejszych szkodników, który niszczy drewniane budowle w Europie. Na tempo narastania szkód powodowanych przez tego owada wpływają gatunek oraz jakość drewna, sposób jego obróbki i konstrukcja ścian. Szkody w najmniejszym stopniu występują w najchłodniejszych okolicach kraju.

Poza szkodami bezpośrednimi spuszczel powoduje również szkody pośrednie. Często drewno, które jest przez niego opanowane, zdecydowanie łatwiej się zapala niż drewno zdrowe i twarde.

Prawdopodobnie w stosunkowo chłodnych regionach kraj obniżenie dobowego maksimum temperatury może ujemnie wpływać na rozwój larw spuszczela oraz hamować jego rójkę.

Zwalczanie Spuszczela Pospolitego

By ochronić budynki przed tym szkodnikiem należy przede wszystkim dokonać wyboru właściwego drewna. Oprócz tego należy chemicznie zabezpieczyć drewno. Jednak należy pamiętać, że powierzchowna ochrona drewna nie uchroni go całkowicie od występowania w nim Spuszczela Pospolitego. Z czasem na poszczególnych elementach mogą tworzyć się pęknięcia, w które spuszczel będzie składał swoje jaja. Przy wznoszeniu nowych budynków lub przy ich remontach nie wolno stosować drewna pochodzącego z rozbiórki starych budynków bez uprzedniej jego dezynsekcji. Nie można również wprowadzać do nowych domów mebli opanowanych przez tego szkodnika. Istotne jest również uszczelnianie dachów.

TAGI: Zwalczanie spuszczela, Robak w drewnie, Biała larwa, Owad robiący tunele w drewnie, gazowanie domu, mikrofale na owady, spuszczel zwalczanie, szkodnik owad,