Mól ziarniak

Czym jest mól ziarniak ?

Mól ziarniak (Nemapogon granella) to owad z rodziny molowatych (Tineidae).

Czym są molowate ?

Molowate to licząca około 3000 gatunków rodzina motyli której przedstawiciele występują na całym świecie. Postaci dorosłe molowatych mają gęsto owłosione, smukłe ciało. Mogą mieć one barwę od białej poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Rozpiętość skrzydeł molowatych wynosi od 12 do 25 mm. Larwy molowatych żyją w rurkowatych osłonkach, składających się z wydzielin gruczołów przędnych i resztek pożywienia. Pokarmem molowatych są nasiona, grzyby i tkaniny. Wielu spośród przedstawicieli molowatych wyrządza poważne szkody w gospodarce człowieka.

Morfologia mola ziarniaka – jak wygląda mól ziarniak

Mól ziarniak ma od 3 do 8 mm długości. Tułów i odwłok mola ziarniaka są białe. Przednie skrzydła mola ziarniaka są szarawe lub żółtawe z ciemniejszymi plamkami i cętkami. Na obrzeżach przednich skrzydeł znajduje się nieco jaśniejsza frędzla. Druga para skrzydeł jest całkowicie szara, węższa i zaostrzona na końcach. Rozpiętość skrzydeł mola ziarniaka wynosi od 10 do 14 milimetrów. Złożone skrzydła owijają cały odwłok. Tylna część odwłoka wystaje do góry. Ciało mola ziarniaka cechuje się intensywnym owłosieniem.

Zniszczenia powodowane przez mola ziarniaka

Larwy mola ziarniaka żerują na drewnie, nasionach traw, orzechach, roślinach strączkowych, serach, suszonych grzybach i suszonych owocach. Gąsieniczki nadgryzają ziarno lub wgryzają się do jego wnętrza. Larwy odżywiają się bogatym w składniki pokarmowe bielmem ziarna Żerowanie najczęściej odbywa się w zewnętrznej warstwie pryzmy zboża. Larwy powodują znaczne zniszczenia produktów na których żerują.

Występowanie mola ziarniaka

Mól ziarniak występuje w wielu rejonach świata znajdujących się w strefie klimatu umiarkowanego w tym między innymi w Europie, Ameryce Północnej i w Argentynie.

Rozwój mola ziarniaka

Osobniki dorosłe mola ziarniaka nie odżywiają się. Latają głównie w nocy. Za dnia kryją się w zacienionych miejscach.

Samice mola ziarniaka składają do 100 jajeczek. Jaja składane przez samice mola ziarniaka są owalne i żółtawe. Składane są one kupkami między ziarnem lub na mące. Składanie jaj odbywa się w maja lub w czerwcu. Gąsieniczki wylegają się z jaj po upływie kilkunastu dni od ich złożenia.

Gąsienice mola ziarniaka dorastają do 10 milimetrów długości. Są barwy żółtawo-białej. Ich głowa jest ciemniejsza od reszty ciała. Ciało larw pokryte jest rzadkimi, krótkimi włosami. Gąsienice mają osiem nóg. Stadium gąsienicy trwa około osiem miesięcy. Aby przejść pełen cykl rozwojowy pełnego larwy muszą przebywać przez pewien czas w ujemnych temperaturach. Jeśli spędzą zimę w temperaturze pokojowej nie zakończą swojego rozwoju. Jeśli larwy przebywają w pomieszczeniach nieogrzewanych pierwsze ich pokolenie pojawia się w kwietniu lub w maju, a drugie w sierpniu lub we wrześniu. Oznakami obecności larw są pajęczynki łączące nasiona. Pod koniec swojego rozwoju larwy wędrują na ścianę i tworzą kokon w wygryzionym przez siebie zagłębieniu lub w szczelinie. W kokonie tym odbywa się ich przepoczwarzenie.

W Polsce rozwija się jedno pokolenie mola ziarniaka w ciągu roku. Larwy zimują wewnątrz kokonów i przepoczwarzają się wiosną. W krajach o cieplejszym klimacie mogą rozwijać się dwa pokolenia lub nawet trzy pokolenia tego owada w ciągu roku.

Rozwój mola ziarniaka może przebiegać przy wilgotności wynoszącej od 65 % do 95 % i temperaturze wynoszącej od 7 do 27ºC.

Optymalne warunki rozwoju mola ziarniaka to wilgotność wynosząca 90 % i temperatura wynosząca 25ºC. W takich warunkach rozwój tego owada trwa 70 dni.

Inne nazwy mola ziarniaka

Powszechność występowania, rozprzestrzenienie w wielu rejonach świata oraz silna synatropijność mola ziarniaka sprawiły, ze gatunek ten opisywany był wielokrotnie pod wieloma nazwami naukowymi. Istniejące nazwy łacińskie mola ziarniaka to: Nemapogon granellus,  Nemapogon fenestrella, Phalaena domesticella, Phalaena fenestrella, Tinea costotristrigella, Tinea fuscicomella, Tinea fuscomaculella, Tinea granella,  Tinea mancuniella, Tinea marmorella, Tinea nebulosella, Tinea nigra, Tinea nigroatomella i Tinea tesserella.

 

Dezynfekcja – metody

firma dezynfekcyjna

Dezynfekcja

Dezynfekcją– odkażaniem- nazywamy zabieg, który ma na celu zniszczenie mikroorganizmów takich jak wirusy, grzyby czy bakterie. Dezynfekcja usuwa zarówno wegetatywne formy drobnoustrojów jak i ich przetrwalników.

Dezynfekcję można podzielić na:

 • zapobiegawczą– ten rodzaj dezynfekcji jest stosowany w miejscach, które są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju zakażenia poprzez bakterie, wirusy, grzyby oraz inne drobnoustroje. Dezynfekcja zapobiegawcza minimalizuje ryzyko zakażeń poprzez mikroorganizmy. Najczęściej wykonywana jest w kuchniach oraz stołówkach. Ponadto, zabieg ten może być także wykonywany na naczyniach kuchennych;
 • ogniskowa– wykonywana jako bieżąca i końcowa.
  • dezynfekcja bieżąca– zabiegi tego rodzaju dezynfekcji wykonywane są bezpośrednio w ogniskach zakażenia. Do takich należą m.in. łóżko chorego oraz jego najbliższe otoczenie.
  • dezynfekcja końcowa– wykonywana jest w pomieszczeniach, w których znajdował się chory.

Wśród metod dezynfekcji należy wyróżnić:

 • Metodę fizyczną
 • Metodę chemiczną

W każdej z wyżej wymienionych metod występują nieodłączne czynniki, które używane są do dezynfekcji. Można wyróżnić dwa rodzaje czynników:

czynniki fizyczne:

 • para wodna– używana jest do dezynfekcji oczyszczonych sprzętów, odzieży itp. Temperatura, którą osiąga para wodna waha się na poziomie od 100°C do 105°C, natomiast ciśnienie zmniejszane jest do około 0,5- 0,45 atm. Przy normalnym ciśnieniu para wodna używana jest do odkażania sprzętu sanitarnego.
 • promieniowanie– w tej metodzie używa się promieni UV o długości fali 256 nm. Są one w stanie zniszczyć drobnoustroje zarówno w powietrzu jak i na nieosłoniętych powierzchniach.

czynniki chemiczne:

 • czwartorzędowe sole amoniowe
 • alkohole- np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy
 • związki fenolowe- np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
 • związki metali ciężkich- np. srebro, miedź, rtęć
 • fiolet krystaliczny, mleczan etakrydyny
 • utleniacze- nadtlenki- np. nadmanganian potasu,
 • tenzydy- np. mydła
 • kwasy oraz zasady

Metoda dezynfekcji czynnikami chemicznymi usuwa większą część drobnoustrojów, lecz nie gwarantuje ich całkowitego usunięcia.

Warto również wspomnieć, że środki chemiczne najczęściej nie działają odpowiednio w środowisku suchym. Dlatego należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wilgotności powietrza.

Od tego, czy wynik dezynfekcji przebiegnie pomyślnie, zależą trzy czynniki:

 1. gatunek drobnoustrojów, liczebność oraz aktywność fizjologiczna- są to podstawowe czynniki, które mają znaczny wpływ na wynik dezynfekcji
 2. środki dezynfekujące– pod uwagę jest brane ich stężenie, właściwości chemiczne oraz fizyczne jak i czas działania preparatów
 3. środowisko– tu istotnymi elementami są przede wszystkim temperatura oraz wilgotność powietrza, ale także pH (kwasowość oraz zasadowość roztworów), obecność materii organicznej itp.

Dla najlepszych efektów działania, środki chemiczne powinny mieć stężenie najkorzystniejsze dla panujących warunków. Warto także zauważyć, iż im jest dłuższy czas działania środka dezynfekcyjnego, tym więcej mikroorganizmów zostanie zlikwidowana.

TAGI: Dezynfekcja Gdańsk, skuteczne metody dezynfekcji Gdynia, Warszawa odkażanie,

Dezynfekcja

Dezynfekcja

wirusy

Rozwój dezynfekcji jest ściśle związany z postępami bakteriologii, epidemiologii, chemii, biologii, higieny i innych nauk przyrodniczych.

Dla dezynfekcji istotne są losy czynnika chorobotwórczego poza źródłem zakażenia, tj. warunki i możliwość przebywania zarazków w środowisku zewnętrznym po wydaleniu ich z ustroju chorego człowieka, zwierzęcia lub nosiciela, albowiem światło, temperatura tego środowiska, współzawodniczenie w nim innych mikroorganizmów może działać bakteriobójczo lub osłabiać zjadliwość zarazków.

Dezynfekcja oznacza odkażanie, a więc usunięcie zakażenia, czyli infekcji oraz zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych. Praktycznie rozumie się przez to zespół zabiegów mających na celu zabicie zarazków tam, gdzie mogą się one znajdować i skąd mogą człowiekowi zagrażać, a więc w środowisku zewnętrznym np. na odzieży, na skórze, sprzętach i na wszelkich przedmiotach w mieszkaniu, glebie itd., a także w miarę możliwości, w środowisku wewnętrznym człowieka, np. w jamie ustnej, nosowej i innych otworach naturalnych ciała.

Od dezynfekcji należy odróżnić sterylizację, która stosowana jest głównie w chirurgii oraz przemyśle spożywczym, gdzie chodzi o zniszczenie nie tylko drobnoustrojów chorobotwórczych, ale i wszelkich innych drobnoustrojów mogących spowodować zakażenie rany, psucie się środków spożywczych itp.

zwalczanie grup

Dezynfekcję dzielimy na:

-dezynfekcję ogniskową, którą ze względu na czas, w którym się ją wykonuje, nazywamy bieżącą. Stosuje się ją przy łóżku chorego, przez cały czas choroby i w środowisku nosicieli zarazków. Dezynfekuje się wydzieliny i wydaliny chorego oraz wszystkie przedmioty, z którymi się on styka. Dezynfekcję bieżącą wykonuje się wielokrotnie i możliwie często, aż do usunięcia źródła zarazków.

-dezynfekcję zapobiegawczą, inaczej profilaktyczną. Stosuje się ją, gdy nie ma ogniska choroby zakaźnej, ale istnieją warunki sprzyjające jego powstaniu. Zdarza się to najczęściej w miejscach najbardziej zagrożonych przez chorych, w miejscach publicznych, takich jak poczekalnie, środki komunikacji itp. Dezynfekcji tej podlegają również śmietniki, przybory fryzjerskie, sprzęt na siłowni itp. Ponadto wykonuje się ją również w miejscach przewozu surowców zwierzęcych. Dezynfekcji profilaktycznej poddajemy też bardzo często wodę studzienną i wodociągową. W zakładach zbiorowego żywienia dezynfekuje się profilaktycznie naczynia oraz sprzęt kuchenny.

Do dezynfekcji stosuje się środki biologiczne, fizyczne oraz chemiczne, które stosowane są zarówno oddzielnie, jak i łącznie. Przykładem dezynfekcji kombinowanej jest dezynfekcja mieszkania, gdzie często stosuje się łącznie środki fizyczne i chemiczne. Różne przedmioty, szczególnie odzież, materace, pościel dezynfekuje się w komorze parowej, w pomieszczeniu przeprowadza się wilgotną dezynfekcję chemiczną, a po niej stosuje się zabiegi fizyczne, takie jak wietrzenie, ogólne sprzątanie itp.

Najmniej rozpowszechnione w praktyce są środki biologiczne. Mają one zastosowanie np. w oczyszczaniu wody do picia oraz wód ściekowych. Do biologicznej dezynfekcji zaliczyć należy także naturalne procesy samooczyszczania gleby i wody z drobnoustrojów chorobotwórczych pochodzących od człowieka i zwierząt.

Do fizycznych środków dezynfekcyjnych należą: energia promienista, wysuszanie, wietrzenie, ciepło w postaci promienia i żaru, gotowanie i para wodna.

WYSUSZANIE

Wysuszanie jest wynikiem utraty wody wskutek działania promieni słonecznych, ruchu powietrza, działania środków wchłaniających wodę itp. Bakteriobójcze działanie zależy od rodzaju zarazków, od warunków, w których się ono odbywa, i od czasu wysuszania. Wysuszanie pozbawia zarazki wilgoci niezbędnej do utrzymania procesów życiowych. Duże znaczenie praktyczne ma wysuszanie w takich chorobach, jak grypa, odra, różyczka.

WIETRZENIE

Z wysuszaniem łączy się w dużej mierze wietrzenie zakażonych przedmiotów i pomieszczeń. Wietrzenie samo w sobie nie ma działania bakteriobójczego, ale prąd powietrza prócz wysuszania służy do usuwania pyłu i bakterii z pomieszczeń, a także z pościeli, odzieży i sprzętów. Przy dokładnym wietrzeniu pomieszczeń przez otwieranie okien można w ciągu kilkunastu minut znacznie zmniejszyć ilość zarazków lub przy dłuższym wietrzeniu niemal całkowicie usunąć je z powietrza.

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

Zniszczenie bakterii środkami mechanicznymi jest praktycznie nieosiągalne. Nie można ich zabić tłuczeniem, wstrząsaniem ani ucieraniem, niemniej jednak mechaniczne oczyszczanie ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż codzienne stosowanie go ułatwia usuwanie razem z kurzem i brudem ogromnej większości drobnoustrojów chorobotwórczych. Pozostałe można wyniszczyć m.in. wszelkimi odkażającymi środkami chemicznymi. Ważne jest również, by możliwie często sprzątać pomieszczenia, przynajmniej raz dziennie. Kurz należy zbierać wilgotną szmatką. Szczotki i ścierki najlepiej zwilżać płynami dezynfekcyjnymi. Zamiatanie na sucho nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż może przyczynić się do przenoszenia zarazków.

Wysoka temperatura jest najpewniejszym i najczęściej stosowanym środkiem odkażającym. Ma ona zastosowanie w dezynfekcji w postaci płomieni i żaru, wrzącej wody i pary wodnej.

Gotowanie to kolejny niezawodny środek dezynfekcyjny, bardzo łatwy i tani w zastosowaniu.

Niezbędnym warunkiem działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych jest ich rozpuszczalność w wodzie. Fizyczne oraz chemiczne właściwości z jednej strony ułatwiają kontakt środka odkażającego z ciałem zarazka, zaś z drugiej strony mogą znacznie utrudniać ten kontakt.

Czas działania środka dezynfekcyjnego niezbędny do zabicia zarazków zależy od odporności zarazka na ten środek. Warto pamiętać również, że wysoka temperatura środka dezynfekcyjnego istotnie zwiększa skuteczność zabiegu dezynfekcji.

Tagi: Dezynfekcja kurników Żuromin, dezynfekcja po zgonie Olsztyn, dezynfekcja mieszkania Toruń, Dezynfekcja po zalaniu Gdańsk, Dezynfekcja po zmarłym Warszawa, Metody dezynfekcji Insektpol, Skuteczna dezynfekcja INSEKTPOL. dezynfekcja na statku Gdynia, Firma dezynfekująca, Metody dezynfekcji. 

Zapraszamy do kontaktu! Grupa INSEKTPOL działa na terenie całego kraju.

Miasta:  Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Grudziądz, Inowrocław, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, insektpol Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Szczytno, Mrągowo, Olecko, Działdowo, Pisz, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Nidzica, Gołdap, Pasłęk, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice,  Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Białystok, Łomża, Suwałki, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Ciechocinek, Dobre Miasto, Lubawa, Orneta, Lidzbark, Olsztynek, Barczewo, Orzysz, Susz, Reszel, Ruciane-Nida, Korsze, Górowo Iławeckie, Biała Piska, Mikołajki, Jeziorany, Pieniężno, Ryn, Tolkmicko, Miłakowo, Pasym, Bisztynek, Frombork, Miłomłyn, Zalewo, Kisielice, Sępopol, Młynary, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec Łabiszyn, Łasin Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość,  Konin, Leszno, Poznań, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory, Opole, Kielce, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Pelplin, Skarszewy, Gniew, Żukowo, Czarne, Insektpol, Dzierzgoń, Debrzno, Brusy, Nowy Staw, Jastarnia, Łeba, Kępice, Hel, Skórcz, Czarna Woda, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Włocławek, Żnin, insektpol w Elbląg, Olsztyn, Kalisz,Krynica, Warszawa, Radom, Płock, Herb Siedlce, Pruszków, Legionowo, Ostrołęka, Piaseczno, Gdynia, Słupsk, Tczew, Wejherowo, Starogard Gdański, Rumia, Chojnice, Malbork, Kwidzyn, Sopot, Lębork, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Reda, Bytów, Ustka, Władysławowo, Kartuzy, Człuchów, Puck, Miastko, Sztum, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Prabuty, Otwock, Ciechanów Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Sochaczew, Ząbki, Mława, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Piastów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Kobyłka, Józefów Mazowiecki, Sulejówek, Pionki, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Przasnysz, Garwolin, Łomianki, Grójec, Milanówek, Brwinów, Węgrów, Błonie, Szydłowiec, Warka, Góra Kalwaria, Radzymin, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Gąbin, Serock, Tarczyn, Żelechów, Nowe Miasto nad Pilicą, Podkowa Leśna, Halinów, Mrozy, Myszyniec, Insektpol, Zakroczym, Glinojeck, Drobin, Chorzele, Kałuszyn, Różan, Wyszogród, Kosów Lacki, Bieżuń, Wyśmierzyce. Maków Mazowiecki, Zwoleń, Tłuszcz, Nasielsk, Białobrzegi, Łosice, Łochów, Mszczonów, Przysucha, Lipsko, Iłża, Łaskarzew, Raciąż, Pilawa, Skaryszew.

Dezynfekcja

Dezynfekcja

 

Metody sposoby i skutecznośćDezynfekcja i ozon

DEZYNFEKCJA -czyli odkażanie.

Jest to postępowanie mające na celu zniszczyć drobnoustroje ( bakterie , wirusy, grzyby)

oraz ich formy przetrwalnikowe, a także neutralizację zapachów.

Usługa nasza ma na celu odpowiedni dobór metod oraz środków adekwatnych do

zaistniałej sytuacji.

Do dezynfekcji używamy wielu metod:
metody fizyczne:

– para wodna (tem.100-105 C)

 • promieniowanie (promienie UV o długości fali 256 nm)
 • ozonowanie

metody chemiczne:

 • oprysk
 • zamgławianie
 • gazowanie
 • aktywna piana

Posiadamy profesjonalny sprzęt o najwyższej jakości i jesteśmy w stanie

podjąć się najtrudniejszych zleceń.

TAGI: Dezynfekcja Żuromin, Odkażanie kadzi, dezynfekowanie ozonem, sterylizacja Gdynia, sanitaryzacja linii pojenia, Skuteczna dezynfekcja Warszawa, Metody dezynfekcji.