Zadarlica spiżarnianka – czym jest, jak się rozwija i jak wygląda. (Pyralis farinalis)

Czym jest zadarlica spiżarnianka – szkodnik magazynowy 

Zadarlica spiżarnianka to gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.

Jak wygląda zadarlica spiżarnianka – morfologia owada

Osobniki dorosłe zadarlicy spiżarnianki mają 12 milimetry długości i 25 milimetrów rozpiętości skrzydeł. Przednie skrzydła w części nasadowej oraz zewnętrznej są brunatno-fioletowe, a po środku żółtawoszare. Części o różnych barwach oddzielone są od siebie poprzecznymi białymi liniami. Tylne skrzydła zadarlicy spiżarnianki są oliwkowo-szare. W ich środkowej części znajdują się dwa poprzeczne falowane białe pasy.

Rozwój zadarlicy spiżarnianki 

Pojedyncza samica zadarlicy spiżarnianki składa 120 jaj. Składane są one na ścianach, opakowaniach i wilgotnych produktach w grupach liczących po kilkanaście sztuk. Jaja zadarlicy spiżarnianki maja 0,4 milimetra szerokości i 0,6 milimetra długości i są bardzo pomarszczone. Zmarszczki biegną wzdłuż jajka tworząc na nim siatkowy wzór. Jaja składane są po upływie od dwóch do pięciu dni od kopulacji.

Gąsienice zadarlicy spiżarnianki wylęgają się z jaj po upływie dziewięciu dni od ich złożeni. Po wylęgnięciu się z jaj są one różowe. Następnie zmieniają barwę na brudno białą z wyjątkiem brązowej głowy i ostatniego segmentu odwłoka. Pod koniec rozwoju osiągają one 25 milimetrów długości. Na bokach larwy znajdują się owłosione brodawki. Żerowanie gąsienic odbywa się rurkowatym oprzędzie w grupach liczących po kilka sztuk. Oprząd ten opuszczany jest przez gąsienice przed przepoczwarzeniem. Rozwój gąsienic trwa 2 miesiące i odbywa się w miesiącach letnich, ale zdarza się, że zimują one aż do maja.

Ciemno brązowe poczwarki zadarlicy spiżarnianki mają 12 milimetrów długości.

Osobniki dorosłe zadarlicy spiżarnianki pojawiają się na terenie magazynów od maja do sierpnia. Rozwój zadarlicy spiżarnianki odbywa się w mące, otrębach, słomie, sianie i wilgotnym ziarnie. W Polsce zadarlica występuje powszechnie, ale w stosunkowo niewielkich ilościach.

W pomieszczeniach ogrzewanych rozwój może odbywać się przez cały rok. Szybki rozwój zadarlicy spiżarnianki sprawia, że w ciągu roku może rozwinąć się wiele pokoleń tego owada.

Pochodzenie nazwy zadarlicy spiżarnianki

Podczas odpoczynku odwłok zadarlicy podnoszony jest (zadzierany) do tyłu skąd pochodzi nazwa tego owada.

 

Występowanie zadarlicy spiżarnianki

Zadarlica spiżarnianka występuje głównie na terenie miejsc w których przechowywane są zboża takich jak na przykład stodoły i magazyny. Szczególnie często pojawia się ona w sytuacji, gdy ziarno przechowywane jest w złych warunkach co powoduje zawilgocenie ziarna.

Zadarlice znajdowane były również w kurzych odchodach.

Zadarlica spiżarnianka powoduje poważne straty w przechowywanych ziarnach niemniej bywa również wykorzystywany przez człowieka. W Chinach owady te są jednym ze składników owadzich herbat.

Zadarlica spiżarnianka występuje w większości rejonów świata w tym między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Wyspach Falklandzkich oraz w Chinach.

Pokątnik złowieszczek – wygląd, występowanie i zywaczaje

Czym jest pokątnik złowieszczek?

Pokątnik złowieszczek (Blaps mortisaga L.) to duży owad zaliczany do rodziny czarnuchowatych.

Jak wygląda pokątnik złowieszczek

Osobniki dorosłe pokątnika mają od 20 do 28 milimetrów długości. Czułki pokątnika są długie. Sięgają one aż do nasady przedplecza. Czwarty, piąty i szósty człony czułek mają długość większą od szerokości. Głowa, przedplecze i pokrywy są punktowane, ale ich punktowanie jest drobne i płytkie. Odnóża smukłe, stopy walcowate. W ostatniej parze nóg pokątnika pierwszy człon jest dłuższy od pozostałych razem wziętych. Ciało pokątnika jest czarne i wydłużone. Pokrywy pokątnika mają bardzo nietypowy kształt będący charakterystyczną cechą tego gatunku. Są one owalne, ale z tyłu tworzą one coś w rodzaju ogonka znanego jako mucro. Słowo mucro pochodzi od greckiego słowa múkron oznaczającego ostro zakończony punkt.

Występowanie pokątnika – gdzie można spotkać pokątnika?

Pokątnik złowieszczek przystosował się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka. Występuje głównie w miejscach ciemnych i wilgotnych takich jak cmentarze, magazyny, młyny, piwnice, spiżarnie, stajnie i szopy. Czasami pokątnik złowieszczek pojawia się również w piekarniach na resztkach mąki lub w innych miejscach w których znajduje się mąka. Ze względu na to, że pokątnik złowieszczek nie rozwija się masowo zazwyczaj nie powoduje on poważnych szkód.

W środowisku naturalnym pokątniki zasiedlają głównie obszary otwarte powiązane z norami zajęczaków lub gryzoni. W Polsce jest to głównie dolina Noteci na terenie której pokątniki rozmnażają się w norach gryzoni i brzegówek i żywią się odchodami wymienionych zwierząt oraz martwą materią roślinną która porasta okolice dębów.

Pokątnik złowieszczek występuje głównie w Eurazji. Wschodni obszar jego występowania pokątnika rozciąga się aż do Iranu i Turkmenistanu. Na terenie Europy zasięg występowania pokątnika jest bardzo szeroki. Obejmuje on Anglie, Austrie, Belgie, Białoruś, Bułgarie, Chorwacje, Czechy, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Islandie, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegie, Polskę, Rumunię, Rosje, Słowacje, Słowenie, Szwecje, Szwajcarie, Ukrainę i Węgry.

W Azji pokątnik złowieszczek występuje na Kaukazie (Gruzja, Azerbejdżan i Armenia), w krajach bliskiego wschodu (Turcja, Irak i Iran) oraz w Azji środkowej (Turkmenistan). Zawleczony został przez człowieka do Ameryki Północnej.

Co je pokątnik złowieszczek?

Za równo larwy jak i osobniki dorosłe pokątnika żywią się martwą materią organiczną.

Pochodzenie nazwy pokątnika

Przydomek złowieszczek pokątnik zawdzięcza faktowi, że w przeszłości wierzono, że spotkanie tego owada w domostwie zwiastuje zgon jednego z jego mieszkańców. Wierzenia te były bezpodstawne ponieważ owady te nie zagrażają człowiekowi. Nazwy tego owada w innych niż polski językach brzmią nie mniej złowieszczo. Na przykład po włosku nazywany on jest L’annunciatore della morte co można przetłumaczyć na polski jako oznajmiacz lub zapowiadacz śmierci.

Zwyczaje pokątników

Aktywność pokątników przypada głównie na godziny nocne i wieczorne. Za dnia przebywają one wewnątrz swoich kryjówek. Zaniepokojone pokątniki nieruchomieją, a następnie unoszą odwłok i wydzielają substancje zapachowe o działaniu odstraszającym.

Rozwój pokątników

Rozwój larw pokątnika trwa od 9 do 16 miesięcy, a poczwarek od 20 do 35 dni. Tydzień po przepoczwarzeniu się następuje opuszczenie kolebek poczwarkowych przez larwy pokątnika.

Częstotliwość występowania pokątników

Pokątnik złowieszczek w Polsce nie powoduje znacznych szkód ponieważ występuje rzadko i jest uważany za gatunek zagrożony.

Zmniejszenie liczebności pokątników ma miejsce na terenie całej Europy. Spowodowane jest to głównie zmniejszeniem ilości wilgotnych, chłodnych przechowalni z klepiskiem będących ich głównymi siedliskami.

 

Mól ziarniak

Czym jest mól ziarniak ?

Mól ziarniak (Nemapogon granella) to owad z rodziny molowatych (Tineidae).

Czym są molowate ?

Molowate to licząca około 3000 gatunków rodzina motyli której przedstawiciele występują na całym świecie. Postaci dorosłe molowatych mają gęsto owłosione, smukłe ciało. Mogą mieć one barwę od białej poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Rozpiętość skrzydeł molowatych wynosi od 12 do 25 mm. Larwy molowatych żyją w rurkowatych osłonkach, składających się z wydzielin gruczołów przędnych i resztek pożywienia. Pokarmem molowatych są nasiona, grzyby i tkaniny. Wielu spośród przedstawicieli molowatych wyrządza poważne szkody w gospodarce człowieka.

Morfologia mola ziarniaka – jak wygląda mól ziarniak

Mól ziarniak ma od 3 do 8 mm długości. Tułów i odwłok mola ziarniaka są białe. Przednie skrzydła mola ziarniaka są szarawe lub żółtawe z ciemniejszymi plamkami i cętkami. Na obrzeżach przednich skrzydeł znajduje się nieco jaśniejsza frędzla. Druga para skrzydeł jest całkowicie szara, węższa i zaostrzona na końcach. Rozpiętość skrzydeł mola ziarniaka wynosi od 10 do 14 milimetrów. Złożone skrzydła owijają cały odwłok. Tylna część odwłoka wystaje do góry. Ciało mola ziarniaka cechuje się intensywnym owłosieniem.

Zniszczenia powodowane przez mola ziarniaka

Larwy mola ziarniaka żerują na drewnie, nasionach traw, orzechach, roślinach strączkowych, serach, suszonych grzybach i suszonych owocach. Gąsieniczki nadgryzają ziarno lub wgryzają się do jego wnętrza. Larwy odżywiają się bogatym w składniki pokarmowe bielmem ziarna Żerowanie najczęściej odbywa się w zewnętrznej warstwie pryzmy zboża. Larwy powodują znaczne zniszczenia produktów na których żerują.

Występowanie mola ziarniaka

Mól ziarniak występuje w wielu rejonach świata znajdujących się w strefie klimatu umiarkowanego w tym między innymi w Europie, Ameryce Północnej i w Argentynie.

Rozwój mola ziarniaka

Osobniki dorosłe mola ziarniaka nie odżywiają się. Latają głównie w nocy. Za dnia kryją się w zacienionych miejscach.

Samice mola ziarniaka składają do 100 jajeczek. Jaja składane przez samice mola ziarniaka są owalne i żółtawe. Składane są one kupkami między ziarnem lub na mące. Składanie jaj odbywa się w maja lub w czerwcu. Gąsieniczki wylegają się z jaj po upływie kilkunastu dni od ich złożenia.

Gąsienice mola ziarniaka dorastają do 10 milimetrów długości. Są barwy żółtawo-białej. Ich głowa jest ciemniejsza od reszty ciała. Ciało larw pokryte jest rzadkimi, krótkimi włosami. Gąsienice mają osiem nóg. Stadium gąsienicy trwa około osiem miesięcy. Aby przejść pełen cykl rozwojowy pełnego larwy muszą przebywać przez pewien czas w ujemnych temperaturach. Jeśli spędzą zimę w temperaturze pokojowej nie zakończą swojego rozwoju. Jeśli larwy przebywają w pomieszczeniach nieogrzewanych pierwsze ich pokolenie pojawia się w kwietniu lub w maju, a drugie w sierpniu lub we wrześniu. Oznakami obecności larw są pajęczynki łączące nasiona. Pod koniec swojego rozwoju larwy wędrują na ścianę i tworzą kokon w wygryzionym przez siebie zagłębieniu lub w szczelinie. W kokonie tym odbywa się ich przepoczwarzenie.

W Polsce rozwija się jedno pokolenie mola ziarniaka w ciągu roku. Larwy zimują wewnątrz kokonów i przepoczwarzają się wiosną. W krajach o cieplejszym klimacie mogą rozwijać się dwa pokolenia lub nawet trzy pokolenia tego owada w ciągu roku.

Rozwój mola ziarniaka może przebiegać przy wilgotności wynoszącej od 65 % do 95 % i temperaturze wynoszącej od 7 do 27ºC.

Optymalne warunki rozwoju mola ziarniaka to wilgotność wynosząca 90 % i temperatura wynosząca 25ºC. W takich warunkach rozwój tego owada trwa 70 dni.

Inne nazwy mola ziarniaka

Powszechność występowania, rozprzestrzenienie w wielu rejonach świata oraz silna synatropijność mola ziarniaka sprawiły, ze gatunek ten opisywany był wielokrotnie pod wieloma nazwami naukowymi. Istniejące nazwy łacińskie mola ziarniaka to: Nemapogon granellus,  Nemapogon fenestrella, Phalaena domesticella, Phalaena fenestrella, Tinea costotristrigella, Tinea fuscicomella, Tinea fuscomaculella, Tinea granella,  Tinea mancuniella, Tinea marmorella, Tinea nebulosella, Tinea nigra, Tinea nigroatomella i Tinea tesserella.

 

Insektpol na Targach Hodowlanych

Insektpol Opinie fumigacja

Insektpol na Targach Hodowlanych

W dniach 11-12 lutego 2017 roku w kompleksie wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w branży rolniczej. Miały tam miejsce trzy ważne przedsięwzięcia: Mazurskie Agro Show, Targi Hodowlane Zagroda i Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Zlokalizowanie trzech niezwykle ważnych dla branży wydarzeń w tym samym miejscu i czasie przełożyło się na dużą ilość zwiedzających, którzy przyjechali na targi z terytorium całego kraju. W ramach wystawy Mazurskie Agro Show można było zapoznać się z ofertą Polskiego i zagranicznego sprzętu przeznaczonego do produkcji rolniczej. Na wystawie obecni byli wszyscy wiodący dystrybutorzy maszyn i urządzeń z branży rolniczej w regionie. W trakcie Wystawy Zwierząt Hodowlanych zaprezentowano ponad 100 najlepszych osobników bydła, kóz, owiec i koni z okolicy. W ramach Targów Hodowlanych Zagroda swoją ofertę przedstawili producenci , dystrybutorzy i sprzedawcy usług i produktów wykorzystywanych w hodowli zwierząt i uprawie roślin oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. W ramach odbywających się w Expo-Mazury imprez można było zapoznać się z ofertą ponad stu wystawców. Odbywały się również liczne wykłady i seminaria. Odbywające się w Ostródzie targi były również miejscem wymiany poglądów na temat sytuacji w dziedzinie rolnictwa. Każda osoba zainteresowana stanem i kierunkiem rozwoju techniki rolniczej miała okazję do poszerzenia zakresu swojej wiedzy. Wśród osób, które wzięły udział w targach znaleźli się również politycy za równo z rządu jak i z opozycji w tym między innymi Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel i przewodniczący ruchu Kukiz 15 Paweł Kukiz. Wśród wielu firm wystawiających się w ramach Targów Hodowlanych Zagroda znalazła się również firma Insektpol. W trakcie targów nasza firma prezentowała na swoim stoisku szeroki wachlarz oferowanych przez nas usług ze szczególnym uwzględnieniem usług przeznaczonych dla branży rolniczej. Zwiedzający mieli okazje zapoznać się z naszą ofertą z zakresu między innymi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, ozonowania, osuszania budynków i pomieszczeń, zwalczania ptaszyńca kurzego, fumigacji, odławiania dzikich zwierząt i zwalczania szkodników magazynowych. Przez nasze stoisko przewinęły się setki osób. Wśród osób, które nas odwiedziły był między innymi Paweł Kukiz– przewodniczący Ruchu Kukiz’15.

TAGI: Targi Hodowlane Ostróda, Insektpol Dezynfekcja, Kukiz,

 

Ozonowanie, dezynsekcja i dezynfekcja.

Insektpol – dezynsekcja, dezynfekcja, ozonowanie.

Ozonowanie to mocna i doskonała metoda dezynfekcji ,  pozostawia świeży, lekki zapach i znacznie lepsze samopoczucie, Ozon produkowany jest przez generatory ozonu, gdzie wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi tj. pleśń, grzyby i ich zarodniki, wirusy, bakterie, alergeny, roztocza,  moc bakteriobójcza ozonowania jest 50 razy skuteczniejsze i nawet 3000 razy szybsza od chloru. Ozonowanie pozostawia specyficzny zapach, który jest wyczuwalny już w stężeniu 0,02-0,05 ppm, natomiast jest niebezpieczny w stężeniu po wyżej 0,08 ppm w powietrzu wdychanym przez co najmniej 8 godzin.

Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe,  stosuje się metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne,

Para wodna – do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w temperaturze 100–105 °C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,5–0,45 atm).

 • Promieniowanie – do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.

Czynniki chemiczne używane do dezynfekcji:

 • aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
 • kwasy i zasady.
 • związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol

Dezynsekcja

Insekty są szkodnikami, które atakują szczególnie przemysł spożywczy, a ich zwalczanie przy pomocy dezynsekcji jest kluczowe dla bezpieczeństwa, Karaczany zanieczyszczają środowisko odchodami, Mogą skażać żywność, Muchy składają jaja w miejscach gdzie nie zabraknie pożywienia dla larw,  może to być mięso, owoce i inne produkty żywnościowe. Mrówki często przedostają się do kuchni i miejsc, w których produkowana i przetwarzana jest żywność, a co za tym idzie istnieje ryzyko skażenia tejże żywności przez ich ciała. 

Metody zwalczania insektów

 • Insektycydy, akarycydy- działania na: układ hormonalny
 • układ nerwowy
 • wytwarzanie energii

Przynęty insektycydowe cechują się bardzo niską toksycznością dla ssaków, ą bezpieczniejsze w miejscach gdzie znajdują się ludzie i pożyteczne organizmy.

 • Typowe formulacje insektycydów-proszki zwilżane, proszki do sporządzania zawiesiny,
 • zamgławianie techniką ULV
 • przynęty i trutki
 • Metody stosowania-opryskiwanie (szczeliny, szpary, kryjówki)
 • opylanie (piwnice, poddasza)
 • fumigacja (owady latające)
 • przynęty / trutki (karaczany, mrówki)

Osuszanie

Firma Insektpol w zakresie swoich usług proponuje państwu bezinwazyjne metody pozbywania się wilgoci ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Usługę osuszania wykonujemy m.in.poprzez użycie wydajnych osuszaczy kondensacyjnych. Inna techniką oferowaną przez naszą firmę jest osuszanie mikrofalami. Osuszanie mikrofalowe jest jedną z najbardziej efektywnych metod pozbywania się wilgoci oraz jej następstw takich jak pleśń czy grzyb.

—————————

Skuteczne zwalczanie jest kluczowe. Pluskwy żywią się krwią organizmów stałocieplnych. Nie przebywają na swoich żywicielach tylko w ich pobliżu.

Pasożyt występuje w środowisku ludzkim, w ciągu dnia chowa się w szczelinach łóżek, ścian, pod ramami obrazów, ramkami ze zdjęciami, w szafach, żaluzjach, zasłonach. przeważnie jest to schronienie oddalone do 2 – 3 m od żywicieli. Pasożyt występuje w środowisku ludzkim, w ciągu dnia chowa się w szczelinach łóżek, ścian, pod ramami obrazów, ramkami ze zdjęciami, w szafach, żaluzjach, zasłonach.

TAGI: Insektpol, ozonowanie, dezynsekcja, dezynfekcja,

Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym.

OCENA RYZYKA WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Ryzyko występowania szkodników na terenie zakładu produkcyjnego lub w miejscach magazynowania towarów występuje niepodważalnie zawsze.
Zadaniem zakładu oraz firmy DDD jest zapewnienie takich warunków, które na każdym etapie czy to produkcji, magazynowania, a także transportu nie przyczynią się do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub nawet życia konsumentów. Systemy zapewniające jakość oraz bezpieczeństwo produktów oparte są na odpowiednich technikach, metodach, działaniach oraz procedurach. Jednym z najistotniejszych działań jest systematyczna oraz stała kontrola oraz monitorowanie aktywności szkodników.
Według Międzynarodowego Kodeksu Praktyki Generalnych Zasad Higieny Żywności Kodeksu Żywnościowego „szkodnikiem jest każde zwierzę mogące w sposób bezpośredni lub pośredni zanieczyścić żywność”.
Szkodniki, które są potencjalnym zagrożeniem dla zakładów produkcyjnych dzielimy na:
– gryzonie ( myszy, szczury),
– owady latające : (np. muchy, meszki, ćmy itp.) ,
– owady biegające ( np. karaluchy, prusaki),
– szkodniki magazynowe ( np. wołki, trojszyki, omacnice, mole spożywcze ).
Przyjmuje się, że każda ocena ryzyka powinna być odrębna tak by indywidualnie zminimalizować prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktów. Zagrożenia związane z aktywnością szkodników ocenia się pod względem możliwości ich wykrycia ( trudne/lub nie do zdiagnozowania), wskaźnik jakie konsekwencje dane zagrożenie niesie oraz częstotliwość występowania czyli tzw. współczynnik prawdopodobieństwa występowania zagrożeń. Jest to tak zwana metoda szacowania priorytetów zagrożenia. Podsumowując należy stworzyć takie warunki, które będą niesprzyjające dla bytowania szkodników.
Organizacja kontroli nad szkodnikami to proces składający się z ciągłego monitorowania zakładu oraz jego otoczenia, właściwego przechowywania produktów oraz odpadów tak aby nie były potencjalnym schronieniem i pożywieniem dla szkodników, wdrażanie działań profilaktycznych oraz eliminujących możliwość gniazdowania szkodników na terenie oraz wokół zakładu. Zakład powinien być nadzorowany nie tylko ze strony firmy DDD ale także przez pracowników . Na aktywność szkodników ma wpływ naprawdę wiele czynników .
Nie bez przyczyny w zakładach przetwórstwa wprowadza się systemy zapewniające jakość takie jak HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli , normy z serii ISO 9000, GHP – dobra praktyka higieniczna, GMP – dobra praktyka produkcyjna.
Każdy system odpowiada szerokiej grupie czynności i zaleceń mających znaczenie w utrzymaniu zakładu wolnego od szkodników. Monitorowanie oraz kontrola to priorytetowe działania natomiast ważne są także:
– dostępność urządzeń do higieny pracowników,
– utrzymywanie w czystości pomieszczeń zakładu ,
– dbałość o odpowiednie usytuowanie kontenerów, pojemników na odpady i zanieczyszczenia,
– powierzchnie zakładu powinny być czyszczone oraz odpowiednio dezynfekowane,
– skuteczne uszczelnienie terenu wewnątrz oraz wokół budynków zakładu,
– prowadzenie działań prewencyjnych w stosunku do ptaków szczególnie gołębi ( ptaki najczęściej znajdują się na zewnątrz zakładu, potrafią także przedostać się do wewnątrz źle uszczelnionego zakładu),
Brak wiedzy na temat ryzyka występowania szkodników to także problem, dlatego pracownicy zakładu powinni zostać przeszkoleni i poinstruowaniu by uniknąć błędów.
Monitorowanie aktywności szkodników przeprowadzane jest przy użyciu urządzeń monitoringowych takich jak karmniki deratyzacyjne, pułapki żywołowne, detektory owadów, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe itd.

Ocena ryzyka występowania szkodników pozwala na przygotowanie odpowiedniego programu zwalczania szkodników, który będzie indywidualny na terenie poszczególnych zakładów produkcyjnych .
Na podstawie zebranych informacji osoba do spraw zwalczania szkodników odpowiedzialna ze strony
firmy DDD :

 • stwierdza grupy szkodników występujących na terenie zakładu na podstawie śladów ich występowania tzn. nory, widoczne odchody, ślady moczu , odgłosy, uszkodzenia produktów oraz widoczne żywe lub martwe szkodniki,
 • ocenia w jakich odstępach czasu powinny odbywać się monitoringi,
 • dobiera właściwe metody biorąc pod uwagę ich skuteczność, a także ewentualny wpływ na ludzi
 • określa ilości oraz rodzaj urządzeń do monitorowania aktywności szkodników,
 • diagnozuje warunki, które mogły być przyczyną pojawienia się problemu szkodników.
 • przedstawia pracownikom zakładu zasady poprawnego przechowywania, przenoszenia oraz transportu produktów

Proces oceny ryzyka związany jest także z kontrolą. Kontrola ryzyka ma na celu zweryfikowanie czy wdrożone działania oraz podjęte decyzje mają wpływ na jego obniżenie. Po ocenie ryzyka i dostosowaniu procedur oraz zasad postępowania , konieczne jest przestrzeganie ustalonych działań zapobiegawczych, które w razie potrzeby będą korygowane podczas audytów wewnętrznych zakładu i przez firmę DDD.

TAGI: Monitoring Szkodników w zakładzie produkcyjnym, program zwalczania szkodników, Insektpol,

Dezynsekcja

Dezynsekcja

dezynsekcja gazowa.jpg

Dezynsekcję rozumie się jako zwalczanie owadów i innych stawonogów, które przenoszą choroby zakaźne lub powodujących duże szkody i straty gospodarcze.

By zwalczyć insekty stosujemy przeważnie dwie metody: zapobiegania i tępienia. Zapobieganie rozmnażaniu się owadów i utrudnienie im żerowania i ukrywania się wymaga znajomości ich biologii.

METODY ZAPOBIEGAWCZE W ZWALCZANIU OWADÓW

Dezynsekcja zapobiegawcza ma na celu przede wszystkim uniemożliwienie lub skuteczne utrudnienie bytowania i rozmnażania się szkodliwych owadów, a następnie utrudnienie im dostępu do mieszkań ludzkich i uniemożliwienie szkodzenia człowiekowi. W walce z owadami jest to tym trudniejsze, że owady są bardzo ruchliwe i potrafią się doskonale ukrywać.

Istotne jest, aby w mieszkaniach nie dopuszczać do przeładowania sprzętami i różnymi przedmiotami, gdyż znacznie utrudnione jest wówczas sprzątanie. Zasady te powinny być przede wszystkim bardzo mocno przestrzegane w kuchniach, stołówkach oraz magazynach żywności. Musimy pamiętać o jak najczęstszym i najstaranniejszym czyszczeniu, trzepaniu, wietrzeniu pościeli i miękkich mebli, myciu wodą i mydłem podłóg. Również wskazane jest nietrzymanie zwierząt w domach, a jeśli już to robimy to należy dbać o to by były one idealnie czyste. Należy również skupić się na sposobie przechowywania i zbierania śmieci i odpadów. Trzeba jak najczęściej opróżniać kosze na śmieci oraz zadbać o to by posiadały pokrywy. Ponadto śmieci i odpadki muszą być usuwane w właściwy sposób. Do śmietników nie mogą mieć dostępu zwierzęta ani muchy. Te zabiegi mają za zadanie wytworzenie warunków utrudniających przenikanie, zagnieżdżanie się i rozmnażanie owadów. Ściany w pomieszczeniach muszą być często malowane. Wszelkie szczeliny w podłodze, ścianach, wokół rur gazowych, wodociągowych i elektrycznych itp. powinny być usunięte.

Dezynsekcja jako „sposoby wyniszczające”

1) biologicznej

2) fizyczne

3) chemiczne

Wybierając środki dezynsekcyjne bierzemy pod uwagę przede wszystkim biologiczne właściwości owada, jego warunki gnieżdżenia się, stan ilościowy owadów, charakter oraz przeznaczenie obiektu.

Sposoby biologiczne

Biologiczne zwalczanie owadów polega na stworzeniu im jak najgorszych warunków rozwoju i na ułatwieniu rozmnażania się ich wrogów naturalnych lub hodowaniu ich.

Sposoby fizyczne

Najczęściej stosuje się wysoką temperaturę w postaci ognia, suchego gorącego powietrza, gotowania, pary wodnej, środków mechanicznych by zwalczyć występujące szkodliwe owady.

Spalanie i opalanie płomieniem jest najbardziej radykalnym sposobem niszczenia stawonogów. Wszystkie przedmioty łatwopalne powinny być usunięte, a w pobliżu należy mieć dostęp do wody.

Żar również jest dobrym środkiem dezynsekcyjnym, gdyż większość owadów ginie w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Im wyższa temperatura, tym krótszy czas oczekiwania na całkowite pozbycie się owada. Owad są zdecydowanie bardziej wrażliwe na suche gorące powietrze, niż na wilgotne. Dodatek pary wodnej do suchego gorącego powietrza w dezynsekcji obniża skuteczność owadobójczą.

Gotowanie stosujemy przede wszystkim w przypadku zwalczania wszy i gnid w bieliźnie pościeli itp. By tego dokonać należy zanurzyć przedmioty na około 20 min w całkowicie wrzącej wodzie.

Działanie nagłych zmian temperatury, od niskiej do wysokiej i na odwrót, powtórzone kilkakrotnie, stosunkowo szybko zabija nawet najbardziej odporne stawonogi.

Chemiczne środki dezynsekcyjne

W dezynsekcji są stosowane środki chemiczne w 3 postaciach: stałej, płynnej i gazowej. Zależnie od sposoby działania na organizm owada środki chemiczne dzielą się na: 1) środki kontaktowe, które działają na organizm owada przez bezpośrednie zetknięcie się z nim, 2) środki działające przez przewód pokarmowy, wywołują one zatrucie, 3) środki działające przez drogi oddechowe, które powodują ogólne zatrucie lub uszkadzają drogi oddechowe.

Płynne środki dezynsekcyjne rozpryskuje się opryskiwaczami ręcznymi, plecakowymi lub beczkowymi.
Dezynsekcje gazową stosuje się głównie w przypadkach niepowodzenia innych metod dezynsekcji oraz w przypadku szczególnie groźnych chorób zakaźnych przenoszonych przez owady. Gazową dezynsekcje mogą przeprowadzić tylko dobrze do tego przygotowani specjaliści.

Przebieg dezynsekcji gazowej można podzielić na następujące etapy:

1) przygotowanie do gazowania,

2) właściwe gazowanie,

3) odgazowanie,

4) sprzątanie i oddanie pomieszczenia do użytku.

karaluch prusak 2

Tagi: Dezynsekcja Olsztyn, Firma dezynsekcyjna Insektpol, Dezynsekcja Gdańsk, Metody dezynsekcji, Dezynsekcja Warszawa, Skuteczne metody zwalczania owadów, Dezynsekcja Mrągowo, Gazowanie, ULV, Dezynsekcja Ostróda, Zamgłowianie, Dezynsekcja Gdynia, Dezynskecja Toruń, żelowanie, Dezynsekcja Grudziądz, Oprysk, Dezynsekcja Elbląg, pluskwy Ulv, Dezynsekcja Płock, Karaluchy, Owady, Robaki, Corneco, Dezynsekcja Włocławek, Owady w drewnie, Odrobaczanie w Olsztynie, Skuteczna Dezynsekcja, dezynsekcja Mrągowo, Dezynsekcja iława, Zwalczanie owadów ostróda, Dezynsekcja malbork, Dezynsekcja płock, Zwalczanie owadów Olsztyn, Zwalczanie owadów Toruń, zwalczanie owadów Kwidzyń, zwalczanie owadów w mieszaniu, zwalczanie owadow mlawa, zwalczanie owadów Grudziądz, zwalczanie karaluchów, zwalczanie pluskiew, Program zwalczania szkodników, IPM, Dezynsekcja ULV, zwalczanie owadów Braniewo, Zwalczanie owadów Elbląg, dezynsekcja w Elblągu, firma tępiąca owady, Dezynsekcja Bydgoszcz, Zwalczanie owadów Bydgoszcz,