Zmorsznik czerwony

Zmorsznik czerwony

zwalczanie korników

Występowanie

Zmorsznik czerwony jest powszechny w Europie i na Syberii. W Polsce pospolity w lasach iglastych zwłaszcza sosnowych.

Żerowanie

Zmorsznik czerwony żeruje w martwym drewnie drzew iglastych. Atakuje pniaki i leżaninę, a także stykające się z ziemią lub wkopane w nią konstrukcje drewniane. Żeruje w drewnie o wilgotności powyżej 20 %.

Morfologia

Chrząszcze zmorsznika czerwonego osiągają długość 10-22 mm. Pokrywy na końcach ukośnie wycięte. Zewnętrzny koniec ostro wyciągnięty do tyłu. Białe lub żółtawe larwy osiągają długość do 35 mm. Głowa larwy jest wyraźnie wyodrębniona i nieco węższa od przedplecza.

Biologia

Chrząszcze zmorsznika czerwonego roją się za dnia począwszy od końca czerwca aż do końca września. Największe nasilenie lotu przypada na miesiące najgorętsze. Samice składają w szparach drewnie do 700 jaj. Już po kilkunastu dniach legną się z nich larwy i zaczynają drążyć owalne chodniki, które zapełniają mieszaniną ekskrementów wiórków i mączki drzewnej. Początkowo drążą w bielastej części drewna, a później także w twardzielowej. Długość cyklu rozwojowego uzależniona jest od warunków. Zazwyczaj są to 2-3 lata, ale w warunkach sprzyjających może trwać on rok.

Wyrządzane szkody

Zmorsznik czerwony niszczy konstrukcje drewniane znacząco skracając okres ich użytkowania.

Zwalczanie

Ochrona elementów drewnianych polega na ich zabezpieczaniu środkami chemicznymi o działaniu owadobójczym i grzybobójczym.

TAGI: owady w drewnie, zwalczanie szkodników drewna, firma zwalczająca korniki, insekty,

Corneco – szkodniki drewna

Corneco – SZKODNIKI DREWNA

Szkodniki drewna nazywamy szkodnikami technicznymi. Szkodniki te nie działają obumierającego na drzewa, lecz znacznie zmniejszają wartość późniejszego drewna. Choć próbowano oddzielić szkodniki techniczne od szkodników fizjologicznych (są to szkodniki, które odżywiają się sokami i tkankami roślin, co może doprowadzić do ich zniszczenia a nawet w niektórych przypadkach do ich uśmiercenia) nie ma ogólnej granicy, która mówiłaby, czy na pewno mamy do czynienia z danymi szkodnikami.

Najczęstszymi niszczycielami w lasach są szkodniki fizjologiczno- techniczne. O tym, czy owady będą atakować drzewo tudzież drewno, zależy przede wszystkim od kilku warunków. A są to:

 • zdrowotność drzewa/ drewna
 • pospolitość wśród danej rasy na pewnym terytorium
 • wcześniejsze wyniszczenie drzewa przez inne szkodniki

Ważnym elementem, który pomaga w rozpoznaniu z jakim gatunkiem mamy do czynienia jest kształt i wielkość otworów- zwanych dalej chodnikami- powstałych podczas uszkodzeń, jakie powstają przy danej grupie owadów. Możemy podzielić je na:

 1. ze względu na głębokość:
  • chodniki powierzchniowe- bardzo płytkie; ich głebokość sięga od 2 do 3 mm. Szkodniki, które atakują w ten sposób drzewo, nie uszkadzają go w znaczny sposób
  • chodniki płytkie- głębokość szacuje się na około 15-50 mm; wada ta jest już bardziej zauważalna. W obróbce drewna część jest usuwana, natomiast nie wszystkie.
  • chodniki głębokie- te tunele określane są na ponad 50 mm głębokości. Niestety, ale w większości przypadków drewno po obróbce nie nadaje się już do celów technicznych, takich jak budowy
 1. ze względu na wielkość:
  • chodniki małe- średnica otworów wylotowych nie przekracza 3 mm; owady, które tworzą takie tunele, szybko się rozmnażają i intensywnie żerują, co może doprowadzić do całkowitego drewna
  • chodniki duże- średnica jest większa niż 3 mm; chodników w porównaniu z poprzednimi jest mniej, lecz jest są większe, przez co w obróbce drewna latwiej można zniwelować wady drewna.

TAGI: Corneco – szkodniki drewna, Firma zwalczająca korniki,