Łapanie / odławianie ptaków (gołębi)

łapanie gołebi

Problem ptaków- zabytki

Ptaki szczególnie dużym problemem są na terenach miejskich. Największym problem nie są tam same ptaki, lecz ich odchody. Ptaki takie jak gołębie, jaskółki, czy wróble zanieczyszczają nimi dachy budynków, parapety, gzymsy, pomniki, fontanny, parkingi i wiele innych miejsc. Szczególnie niebezpieczne jest to dla obiektów zabytkowych. Największym zagrożeniem są dla nich gołębie. Ich odchody mają kwaśny odczyn, przez co działają niszcząco na elewacje budynków. Doprowadzić to może do konieczności przeprowadzenia generalnego remontu. Niestety gołębie szczególnie upodobały sobie zabytki. Pomniki są przeważnie wysoko ulokowane, a gołębie lubią obserwować okolicę z dużej wysokości. Nietypowe elementy architektoniczne stosowane w zabytkach takie jak rzeźby i gzymsy zapewniają gołębiom schronienie i miejsce do przesiadywania. Najważniejszą jednak przyczyną tak częstego występowania gołębi na obiektach zabytkowych jest ich dokarmianie przez turystów. Z tego powodu występują one masowo na terenie często odwiedzanych przez turystów miejsc. Związki chemiczne zawarte w odchodach gołębi powodują także rdzewienie metalowych części konstrukcji i odbarwienia na lakierze samochodowym.

Zagrożenia epidemiologiczne

W odchodach gołębi znajdują się też groźne, chorobotwórcze drobnoustroje w tym bakterie powodujące u ludzi poważne choroby żołądka i jelit. Hiszpańscy naukowcy u większości miejskich gołębi wykryli między innymi bakterię Chlamydia Psittaci wywołującą ptasią chorobę.

Choroba ta charakteryzuje się wysoką gorączką, dreszczami i bólami mięśniowymi, choć jej przebieg bywa różny. Bakteria chlamydia psittaci jest niezwykle wręcz niebezpieczna. Istnieją naukowcy uważający, że jest bardziej niebezpieczna niż salmonella.

Patogen ten nie wywołuje u ptaków żadnych chorób, ale bardzo zwiększa ryzyko zarażenia wśród ludzi i może doprowadzić nawet do zapalenia płuc.

W odchodach i gniazdach gołębi można znaleźć duże ilości pcheł, muszych larw, molików i innych organizmów. Zdarza się, że ptaki w dużych koloniach przechodzą do lęgu niekiedy bez budowania gniazd, czyniąc to na warstwach odchodów o różnej grubości, a nawet na martwych młodych gołębiach.

Nie należy też lekceważyć wyschniętych ekskrementów, zwłaszcza w wypadku wdychania kurzu lub zetknięcia ze skórą. Gołębie rozsiewają różne zarazki chorobowe, które mogą powodować między innymi zapalenie opon mózgowych, toksoplazmę, czy choroby układu oddechowego.

Poważną chorobą, którą można się zarazić poprzez kontakt z grzybem drożdżopodobnym, jest kryptokokoza, zwana powszechnie drożdżycą europejską. Co ważne, do zakażenia dochodzi drogą wziewną przez kontakt z odchodami gołębi, na skutek wdychania zakażonego powietrza. Pierwsze objawy choroby to zaburzenia widzenia, bóle głowy, bądź zaburzenia stanu psychicznego. O tym jak poważną chorobą jest kryptokokoza świadczy przypadek 23 letniej dziewczyny z Kanady. Dwa lata temu choroba zaatakowała jej mózg i kręgosłup w wyniku czego utraciła ona wzrok.

Niszczenie roślin, a gołębie

Na terenie miast gołębie niszczą korę i młode krzewy. Wyjadają wysiewane przez człowieka nasiona roślin. Powodują też wiele innych zniszczeń w miejskiej zieleni.

Problem Gołębi na lotniskach

Poważnym problemem są ptaki na terenie lotnisk. Zderzając się z samolotami mogą powodować ich poważne uszkodzenia. Na szczęście większość obecnie stosowanych w lotnictwie samolotów to maszyny dwusilnikowe mogące latać przy jednym sprawnym silniku, co czyni zniszczenie samolotu w wyniku zderzenia z pojedynczym ptakiem niezwykle mało prawdopodobnym. Bardziej niebezpieczne jest zderzenie z całym stadem ptaków, które może spowodować uszkodzenie obu silników samolotu. Na szczęście nowoczesne silniki samolotowe budowane są w taki sposób, aby przetrzymać wpadnięcie do nich ptaka. W trakcie testów prototypy silników testuje się wrzucając do działających silników martwe kurczaki. Mimo to ptaki nadal są niebezpieczne dla samolotów i ich odstraszanie jest ważnym elementem bezpieczeństwa lotniczego.

Zaczadzenia przez ptaki

Ptaki często budują swoje gniazda w kominach co może sprawić, że nie będą one działać właściwe. Może to doprowadzić do powstawania czadu, który co roku przyczynia się do śmierci około 100 osób w Polsce.

zwalczanie gołebi

Jak wyeliminować problem ptaków ?

Prawo w kwestii ograniczania zbyt dużej populacji ptaków, gołebi na obiektach użyteczności publicznej zezwala na ich częściowe wyłapywanie i przesiedlanie, a także montaż elementów odstraszających takich jak specjalne siatki i kolce. Ważne jest przy tym, że stosowane produkty nie ranią ptaków / gołebi, nie wpływają na ich ogólną liczebność, a jedynie wymuszają zmianę ich przyzwyczajenia. To wystarczy by pozbyć się nieproszonych gości, a tym samym problemu związanego z ich odchodami.

Metody ochrony przed ptakami

 • plastikowe kolce na gołębie – mocne i odporne na działanie UV, bezpieczne dla ptaków
 • ozdobne stiuki, balustrady, balkony i różne rzeźby można zakrywać nylonową siatką. Jeżeli ma być dyskretną i mało widoczną ochroną, to należy wybrać siatkę przezroczystą. Dostępne są siatki o różnej wielkości oczek. Tam gdzie jest to konieczne należy chronić zabytek siatką ogniotrwałą.
 • chwytacze na gołębie
 • półki do zbierania odchodów jaskółek, do zawieszania pod gniazdem
 • systemy odstraszające symulujące naturalne odgłosy atakujących orłów, sokołów i jastrzębi
 • wizualne odstraszacze ptaków w postaci makiet ptaków drapieżnych, naklejek, balonów, obrotowych tabliczek, laserowych odstraszaczy ptaków i innych rozwiazań
 • repelenty dezorientujące zmysły ptaków
 • żele sprawiające, że zbliżające się ptaki widzą ultrafioletowe światło, które rozpoznają jako ogień
 • Ruchome pręty
 • Odstraszacze hukowe
 • Żywe ptaki drapieżne (jastrzębie harrisa, sokoły wędrowne, rarogi stepowe i górskie) Metoda ta stosowana jest przede wszystkim na lotniskach. Ptaki stanowią tam duży problem, gdyż mogą zderzyć się z samolotem powodując jego uszkodzenie. Nie jest to metoda tania ponieważ lotniska wymagają stałego nadzoru, co oznacza konieczność zatrudnienia jednego, a najlepiej kilku sokolników z których każdy ma pod swoją opieką kilka drapieżnych ptaków.

 

Odławianie / Łapanie gołębi

Metod zwalczania ptaków jest wiele, ale żadna nie jest pozbawiona wad. Odstraszanie z użyciem żywych ptaków oznacza konieczność zatrudnienia sokolnika, co oznacza wysokie koszty. W praktyce mogą sobie na to pozwolić wyłącznie lotniska. Imitowanie obecności żywych ptaków w postaci ich makiet lub systemów emitujących ich odgłosy działa krótkotrwale. Ptaki są niezwykle inteligentne. Szybko orientują się, że makiety lub odstraszacze nie stanowią dla nich jakiegokolwiek zagrożenia i przestają zwracać na nie jakąkolwiek uwagę. Zabijanie ptaków jest niehumanitarne, a wiele ich gatunków podlega ochronie. Odłowienie to często jedyna sensowna metoda rozwiązania problemu z ptakami. Przy odławianiu wykorzystuje się specjalistyczne pułapki. Istnieje wiele rodzajów pułapek o różnych kształtach, budowie i metodzie działania. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie rodzaju pułapki do gatunku odławianego ptaka.

Odławianie ptactwa

Ograniczenia prawne dotyczące odławiania

Zgodnie z Polskim prawem przy odławianiu zwierząt chronionych w tym również ptaków chronionych nie należy stosować:

 • pułapek działających niewybiórczo;
 • kusz;
 • trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;
 • gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;
 • automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym więcej niż 2 naboje;
 • statków powietrznych;
 • pojazdów silnikowych w ruchu;
 • sideł, lepów i haków;
 • łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę
 • oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;
 • urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;
 • urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;
 • sztucznych źródeł światła;
 • luster i innych urządzeń oślepiających;
 • urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających lub przetwarzających obraz oraz oświetlających cel;
 • materiałów wybuchowych;
 • sieci działających niewybiórczo

Odłowienie ptaków nie jest łatwe dlatego zadanie to warto zlecić specjalistycznej firmie. Firmy takie dysponują odpowiednimi pułapkami, a przede wszystkim niezbędnym przy odławianiu doświadczeniem.

 TAGI: Zwalczanie gołębi Warszawa, Odławianie ptaków Gdańsk, Łapanie gołębi Kraków, Firma łapiąca ptaki Poznań, Metody odłowu gołębi Wrocław, Skuteczne odławianie, ochrona przed ptakami,

Zwalczanie gołębi

Zwalczanie i zabezpieczenie przed gołębiami

Gołąb miejski (Columba Livia F.urbana) jest gatunkiem ptaka z rodziny gołębiowatych (Columbidae), pochodzącym od gołębia skalnego, zamieszkującego tereny skalne Europy Południowej. Ptak ten zasiedlił miasta na tamtym obszarze, a później emigrował do innych aglomeracji. Głównym siedliskiem gołębia miejskiego jest zabudowa miejska, przeważnie bytują w miejscach często uczęszczanych przez ludzi tj. parki, osiedla mieszkaniowe czy centra handlowe. Do miejsc szczególnie zasiedlanych przez tego ptaka należą parapety, gzymsy, dachy budynków a także większe szczeliny w murach. Chętnie osiedla się na strychach i w stropodachach. Nie należy do ptaków, które budują gniazda na drzewach czy krzewach, lecz wyłącznie na gzymsach, balkonach, zakamarkach budynków oraz strychach i w stropodachach. Często zdarza się, że budują po kilkanaście gniazd na strychu na całej jego powierzchni.

Gołębie są roślinożerne. Głównym ich pokarmem są nasiona oraz odpadki żywności wyrzucane przez mieszkańców osiedli, na których przebywają. Dzięki temu ten dziki gatunek ptaków nie jest narażony na wyginięcie na terenach zurbanizowanych.

Gołębie są nieodłącznie wpisane w krajobraz miejski i najczęściej cieszą się sympatią za strony ludności. Jednak ich obecność przyczynia się do wielu problemów. Nadmierne ich rozmnożenie wpływa na wygląd estetyczny miast, nie tylko przez zanieczyszczenia odchodami, ale także poprzez roznoszenie chorób i pasożytów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Powszechnym problemem wśród mieszkańców osiedli są zanieczyszczenia skrajnych miejsc budynków i parapetów odchodami. Zanieczyszczenia te mają szczególnie negatywny wpływ na zabytki i pomniki, gdyż zawartość kwasu moczowego w kale gołębi, niszczy elewację. W związku z tym niejednokrotnie zmuszeni jesteśmy do rozwiązywania konfliktów, jakie powstają między ludźmi i ptakami poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń. Walka z gołębiami musi być przeprowadzana w sposób humanitarny oraz zgodny z obowiązującym prawem. Niedozwolone jest narażanie ptaków na cierpienie, a także umyślne ograniczanie liczebności tego gatunku.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaleca stosowanie bezpiecznych dla ptaków i innych zwierząt mechanicznych zabezpieczeń, które uniemożliwią im przebywanie w wyznaczonych miejscach. Do takich zabezpieczeń możemy zaliczyć specjalne listwy, spirale oraz metalowe siatki.

Listwy z drutami posiadającymi plastikowe zakończenia wygięte do dołu, służą zapobieganiu przesiadywania ptaków na parapetach oraz gzymsach budynków. Stanowią one ochronę tych miejsc przed zanieczyszczeniami, powodowanymi przez gołębie lub inne ptaki.

Spirale natomiast choć wyglądają bardzo efektownie, mają podobne zastosowanie jak kolce. Są stosunkowo tanim i bezpiecznym rozwiązaniem, a najlepsze efekty dają przy niewielkim bądź średnim natężeniu ptaków. Zabezpieczają przed ptakami w takich miejscach jak parapety, gzymsy, zadaszenia, barierki czy krawędzie dachów. Spirale mogą być w kształcie okrągłym, owalnym lub w kształcie trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku.

Metalowe siatki również stanowią odpowiedni rodzaj zabezpieczenia przed ptakami. Są bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż w przeciwieństwie do siatek nylonowych, które często ulegają uszkodzeniu, ptaki nie zaplątują się w metalowe siatki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wprowadziło bezwzględny zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia, wyłącznie do 10 gatunków ptaków. W przypadku gołębia miejskiego zakaz płoszenia dotyczy wyłącznie miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.

TAGI: Zwalczanie gołębi, zwalczanie dzikich ptaków, zabezpieczenie przed gołębiami, firma zwalczająca gołębie