Dezynfekcja – metody

firma dezynfekcyjna

Dezynfekcja

Dezynfekcją– odkażaniem- nazywamy zabieg, który ma na celu zniszczenie mikroorganizmów takich jak wirusy, grzyby czy bakterie. Dezynfekcja usuwa zarówno wegetatywne formy drobnoustrojów jak i ich przetrwalników.

Dezynfekcję można podzielić na:

 • zapobiegawczą– ten rodzaj dezynfekcji jest stosowany w miejscach, które są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju zakażenia poprzez bakterie, wirusy, grzyby oraz inne drobnoustroje. Dezynfekcja zapobiegawcza minimalizuje ryzyko zakażeń poprzez mikroorganizmy. Najczęściej wykonywana jest w kuchniach oraz stołówkach. Ponadto, zabieg ten może być także wykonywany na naczyniach kuchennych;
 • ogniskowa– wykonywana jako bieżąca i końcowa.
  • dezynfekcja bieżąca– zabiegi tego rodzaju dezynfekcji wykonywane są bezpośrednio w ogniskach zakażenia. Do takich należą m.in. łóżko chorego oraz jego najbliższe otoczenie.
  • dezynfekcja końcowa– wykonywana jest w pomieszczeniach, w których znajdował się chory.

Wśród metod dezynfekcji należy wyróżnić:

 • Metodę fizyczną
 • Metodę chemiczną

W każdej z wyżej wymienionych metod występują nieodłączne czynniki, które używane są do dezynfekcji. Można wyróżnić dwa rodzaje czynników:

czynniki fizyczne:

 • para wodna– używana jest do dezynfekcji oczyszczonych sprzętów, odzieży itp. Temperatura, którą osiąga para wodna waha się na poziomie od 100°C do 105°C, natomiast ciśnienie zmniejszane jest do około 0,5- 0,45 atm. Przy normalnym ciśnieniu para wodna używana jest do odkażania sprzętu sanitarnego.
 • promieniowanie– w tej metodzie używa się promieni UV o długości fali 256 nm. Są one w stanie zniszczyć drobnoustroje zarówno w powietrzu jak i na nieosłoniętych powierzchniach.

czynniki chemiczne:

 • czwartorzędowe sole amoniowe
 • alkohole- np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy
 • związki fenolowe- np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
 • związki metali ciężkich- np. srebro, miedź, rtęć
 • fiolet krystaliczny, mleczan etakrydyny
 • utleniacze- nadtlenki- np. nadmanganian potasu,
 • tenzydy- np. mydła
 • kwasy oraz zasady

Metoda dezynfekcji czynnikami chemicznymi usuwa większą część drobnoustrojów, lecz nie gwarantuje ich całkowitego usunięcia.

Warto również wspomnieć, że środki chemiczne najczęściej nie działają odpowiednio w środowisku suchym. Dlatego należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wilgotności powietrza.

Od tego, czy wynik dezynfekcji przebiegnie pomyślnie, zależą trzy czynniki:

 1. gatunek drobnoustrojów, liczebność oraz aktywność fizjologiczna- są to podstawowe czynniki, które mają znaczny wpływ na wynik dezynfekcji
 2. środki dezynfekujące– pod uwagę jest brane ich stężenie, właściwości chemiczne oraz fizyczne jak i czas działania preparatów
 3. środowisko– tu istotnymi elementami są przede wszystkim temperatura oraz wilgotność powietrza, ale także pH (kwasowość oraz zasadowość roztworów), obecność materii organicznej itp.

Dla najlepszych efektów działania, środki chemiczne powinny mieć stężenie najkorzystniejsze dla panujących warunków. Warto także zauważyć, iż im jest dłuższy czas działania środka dezynfekcyjnego, tym więcej mikroorganizmów zostanie zlikwidowana.

TAGI: Dezynfekcja Gdańsk, skuteczne metody dezynfekcji Gdynia, Warszawa odkażanie,