Fumigacja akt i dokumentów

Fumigacja akt i dokumentów

fumigacja dezynsekcja archiwaliów

Fumigacja to proces, podczas którego za pomocą środków chemicznych- fumigantów- w postaci gazu, pary bądź dymu, dochodzi do zlikwidowania szkodników.

Szkodniki, które atakują materiały papiernicze są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla starszych dokumentów- są one bardziej podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Poprzez przeprowadzenie fumigacji akt i dokumentów zwiększa się prawdopodobieństwo dłuższej żywotności materiałów papierniczych. Nieodłączną cechą, jaką niesie za sobą fumigacja wszelkiego rodzaju dokumentacji, to przede wszystkim usunięcie szkodników im zagrażających, takich jak drobnoustroje, bakterie oraz grzyby. To one powodują zniszczenia, które mogą mieć nieodwracalne skutki.

Bezpieczna fumigacja

W celu uniknięcia zniszczenia częściowego a nawet całkowitego, konieczne jest przeprowadzenie fumigacji. Proces ten polega na zapakowaniu dokumentów czy też akt w specjalnych komorach, w których następnie dochodzi do wpuszczenia gazu. Do niedawna najpopularniejszym gazem był bromek metylu. Jednak ze względu na zagrożenie dla środowiska (gaz ten powodował powiększenie się efektu cieplarnianego) został zastąpiony fumigantami, w skład których wchodzą tlenek etylu oraz dwutlenek węgla. To właśnie środki chemiczne dają pewność pozbycia się drobnoustrojów, grzybów oraz innych szkodników. Tym samym dokładnie oczyszczają dokumenty z pozostałych zabrudzeń. Fumiganty nie są zagrożeniem dla materiałów papierniczych, co oznacza, że sam proces fumigacji jest w pełni bezpieczny.

Aby fumigacja przebiegła pomyślnie, zabieg ten wykonuje się w próżni (obniża się ciśnienie wewnątrz-komorowe).

Nieodzownym elementem poprawnego wykonania fumigacji jest także odpowiednia wiedza pracowników, którzy zajmują się przeprowadzeniem tego typu zabiegów. To od ich wiedzy zależy, czy akta oraz ważne dla nas dokumenty będą w pełni bezpieczne.

Czas trwania zabiegu fumigacji uzależniony jest przede wszystkim od ilości dokumentów, które mają podlegać tej operacji.

Fumigacja i dezynsekcja archiwaliów

W pierwszym etapie wszystkie akta oraz dokumenty poddawane są tzw. procesowi przygotowawczemu. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych oględzin, wybierane są preparaty, które w danej sytuacji przyniosą najlepsze efekty. Następnie akta oraz inne wartościowe papiery pakowane są w specjalne komory.

Następnie, w drugim etapie, specjaliści przechodzą do wprowadzenia -w szczelnie zamkniętych komorach- fumigantów w formie gazu lub pary. Krok ten najczęściej trwa od 24 do 48 godzin. Tuż po tym przystępuje się do wietrzenia wewnątrz-komorowego, które ma za zadanie usunąć pozostałości po środkach chemicznych. Dla najlepszych efektów należy wietrzyć od 48 do 72 godzin.

Czas całego zabiegu fumigacji, wraz z fazą przygotowawczą, trwa około jednego tygodnia.

Po przeprowadzeniu zabiegu fumigacji zgodnie z dyrektywami, które należy spełnić (jest to zadanie firmy fumigacyjnej), na dokumentach oraz aktach nie znajdują się żadne ze szkodników- bakterie, grzyby, drobnoustroje. Ponadto, są one w pełni bezpieczne dla ludzi, wolne od środków chemicznych oraz szkodników.

TAGI: Fumigacja akt i dokumentów Warszawa, dezynsekcja archiwaliów Gdańsk, Fumigacja beztlenowa Bydgoszcz, dezynsekcja gazami niereaktywnymi Wrocław, Fumigacja azotem Kraków, dezynsekcja akt Katowice,

Dezynsekcja beztlenowa

dezynsekcja beztlenowa

Dezynsekcja beztlenowa

Dezynsekcja beztlenowa najczęściej odbywa się za pomocą systemu VELOXY®. Metoda ta została opracowana w latach 90. XX wieku. Na podstawie badań prowadzonych przez kilka państw, system VELOXY® okazał się skuteczny przy zwalczaniu szkodników żerujących na zabytkowych przedmiotach. Z racji tego, badacze zalecili stosowanie tejże dezynsekcji w ochronie dóbr dziedzictwa kulturowego.

Urządzenie VELOXY® działa na zasadzie wycofania tlenu ze sprężonego powietrza. Wówczas w gazoszczelnej folii pozostaje tylko niewielki odsetek tlenu (około 0,2 do 0,3%), lecz drastycznie wzrasta wartość azotu- jest to około 78% całego powietrza.

Aby zabieg mógł przebiec pomyślnie, niezbędne jest umieszczenie dezynsekowanego przedmiotu w gazoszczelnej folii, której zadaniem jest przede wszystkim nie przepuszczanie tlenu wewnątrz opakowania. Jej wielkość uwarunkowana jest przedmiotem, który ma być dezynsekowany. Dodatkowo, brzegi folii zgrzewa się maszyną, aby całkowicie wyeliminować przedostawanie się niechcianych pierwiastków.

Po wstępnym przygotowaniu rzeczy do dezynsekcji, wewnątrz folii wpuszczane jest powietrze o znikomej zawartości tlenu. Pozostawiony w dużym stężeniu azot hamuje rozmnażanie drobnoustrojów- bakterii, wirusów, grzybów oraz pleśni. Ponadto, ma właściwości ochronne przed szkodliwym działaniem tlenu.

Gdy mamy do czynienia z większą liczbą dezynsekowanych elementów, wtedy można połączyć wszystkie przedmioty za pomocą rurek wraz zaworami. VELOXY® umożliwia dezynsekcję wielu elementów jednocześnie.

Następnie dochodzi do wprowadzenia powietrza ze specjalnego urządzenia do opakowań z dezynsekowanymi przedmiotami. Dzieje się to przy pomocy złączonych rurek. Przez cały ten czas dokonywany jest pomiar stężenia tlenu. Powietrze wtłaczane jest do folii do momentu osiągnięcia minimalnej zawartości tego pierwiastka (od 0,1 do 0,3%). Wówczas zawory zostają zamknięte.

Wszystkie dezynsekowane przedmioty znajdujące się w folii, zostają tam przez okres trzech tygodni. Po tym czasie szkodniki zostają uśmiercone w stu procentach, bez względu na stadium rozwoju.

Po tym okresie czasu można przystąpić do wyjęcia dezynsekowanych przedmiotów. Będą one wolne od wszelakich szkodników.

Dezynsekcja beztlenowa metodą VELOXY® przynosi oczekiwane efekty zarówno na małych przedmiotach jak i tych dużych. Jest ona w pełni bezpieczna dla elementów zabytkowych, które są dobrem dziedzictwa kulturowego. Po dezynsekcji, przedmioty są chronione przed szkodnikami.

TAGI: Dezynsekcja beztlenowa, Dezynsekcja azotem, fumigacja drewna azotem, dezynsekcja gazami naturalnymi,