Dezynfekcja

Dezynfekcja

DEZYNFEKCJA – czyli odkażanie.

Jest to postępowanie mające na celu zniszczyć drobnoustroje ( bakterie , wirusy, grzyby)

oraz ich formy przetrwalnikowe, a także neutralizację zapachów.

Usługa nasza ma na celu odpowiedni dobór metod oraz środków adekwatnych do

zaistniałej sytuacji.

Do dezynfekcji używamy wielu metod:
metody fizyczne:

– para wodna (tem.100-105 C)

  • promieniowanie (promienie UV o długości fali 256 nm)
  • ozonowanie

metody chemiczne:

  • oprysk
  • zamgławianie
  • gazowanie
  • aktywna piana

Posiadamy profesjonalny sprzęt o najwyższej jakości i jesteśmy w stanie

podjąć się najtrudniejszych zleceń.