HACCP

haccp

Nazwa HACCP to skrót z języka angielskiego. Odczytuje się go jako Hazard Analysis and Critical Control Point, co oznacza Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.

System HACCP ma na celu identyfikowanie, ocenianie i kontrolowanie zagrożeń, które mogą mieć znaczny wpływ na jakość zdrowej żywności. Co za tym idzie, metoda ta zapewnia bezpieczeństwo pożywieniu.

W związku z tym, iż HACCP zajmuje się zagrożeniami pożywienia, pragniemy zapoznać Państwa z niektórymi z nich.

 1. zagrożenia biologiczne- do nich można zaliczyć wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie oraz inne pasożyty. Ponadto, właśnie w tej kategorii zaliczana jest także pleśń, która również przysparza wiele problemów.

  Aby uchronić się przed zagrożeniami biologicznymi, należy pamiętać o przetrzymywaniu pokarmu w odpowiedniej dla niego temperaturze oraz o odpowiedniej higienie- mycie i dezynfekowanie pozwala na zniwelowanie występowania bakterii oraz wirusów. Ponadto, należy także pamiętać, że pracownicy, którzy cierpią na przewlekłe choroby nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z pożywieniem.

 2. zagrożenia chemiczne- w tej grupie na pewno znajdą się środki chemiczne (płyny, żele itp.) oraz ich pozostałości po przeprowadzonych z różnych względów zabiegów. Metale ciężkie takie jak rtęć, miedź, ołów czy cynk również zaliczamy do zagrożeń chemicznych. Dodatkowo, dopisać należy także wszelkiego rodzaju smary, kleje, pestycydy, leki, konserwanty a także barwniki używane przy produkcji żywności.

  W tym przypadku, aby nie doprowadzić do pojawienia się któregoś z powyższych zagrożeń, należy pamiętać o właściwym przechowywaniu pożywienia oraz o odpowiednim przeszkoleniu pracowników. Tylko wtedy można mieć pewność, że zastosowanie środków chemicznych przez pracowników będzie należycie wykonane.

 3. zagrożenia fizyczne- tutaj można wyróżnić kilka podgrup, mianowicie są to:
  – plastik- czyli wszelkiego rodzaju opakowania, części maszyn i urządzeń oraz niektóre surowce
  – szkło- podobnie jak przy plastiku, można wyróżnić opakowania (np. butelki), żarówki, części urządzeń czy naczynia kuchenne (np. talerze)
  -metale- w metalach należy przede wszystkim wspomnieć o częściach do maszyn oraz samych maszynach, opakowaniach oraz niektórych surowcach.
  – osobiste przedmioty pracownicze- każdy pracownik, świadomie bądź nie, pozostawia po sobie wiele rzeczy. Można tutaj wymienić takie jak niedopałki po papierosach, części opakowań (np. sznury) ale także włosy czy naskórek.

  Jeżeli mowa jest z kolei o zagrożeniach fizycznych, najważniejszym jest dopilnowanie, aby żadne z powyższych elementów nie trafił do przechowywanego pokarmu. W związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w specjalne kombinezony ochronne, które dają gwarancję nie przedostanie się groźnych bakterii czy wirusów na żywność.

W systemie HACCP wyróżnione jest siedem metod, które mają na celu dokładniej rozpracować tenże system.

1. ogólne analiza zagrożeń oraz opisywanie środków zapobiegawczych- w pierwszym kroku najważniejsze jest ustalenie listy pracowników, których zadaniem będzie przeprowadzenie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu HACCP. Dodatkowo, wybrani pracownicy muszą przygotować plan działania procesu technologicznego, po czym przeprowadzić wstępną inspekcję na temat zagrożeń, jakie mogą znajdować się w danym pomieszczeniu (chemiczne, biologiczne, fizyczne). Gdy ewentualne zagrożenia zostaną wykryte, należy przystąpić do opisania środków kontrolnych, które umożliwiłyby zniwelowanie bądź całkowite usunięcie powstałych zagrożeń żywności.

2. identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)– jak sama nazwa podpowiada, w tym punkcie bada się punkty krytyczne, w których występują największe zagrożenia. Pomaga to w późniejszym doborze środków do walki z drobnoustrojami.

3. identyfikacja parametrów krytycznych i ich tolerancji- należy ustalić granice, w których muszą mieścić się wartości środków kontrolnych. Kiedy wartość przekroczy normę, oznacza to, że bezpieczeństwo wyrobów gotowych zostało utracone.

4. ustalenie systemów monitorowania CCP dla każdego punktu krytycznego- każdy punkt CCP powinien mieć ustalone wymagania. Ponadto, należy także pamiętać o zapisywaniu wartości monitorowania CCP oraz o osobach, które odpowiedzialne są za poszczególne działania.

5. określenie działań korygujących (kiedy zostanie stwierdzone, iż badane parametry nie mieszczą się w normie)- w tym przypadku należy pamiętać o konieczności wyznaczenia osób do poszczególnych działań. W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na poprawne przywrócenie kontroli zagrożeń oraz na postępowanie gdy wartości punktów krytycznych zostaną przekroczone.

6. ustalenie procedur weryfikacji systemu- na podstawie przeprowadzonych badań należy ustalić, jaki system sprawdzania poprawności oraz funkcjonowania będzie najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej jest ustalić tak ważną kwestię na spotkaniu ze wszystkimi pracownikami.

7. ustalenie dokumentacji oraz danych dot. systemu- wszelka dokumentacja dotycząca przeprowadzenia HACCP stanowi dowód przeprowadzenia tego badania. Powinny się w niej znaleźć informacje na temat przeprowadzenia, zastosowania środków, dane pracowników, którzy brali udział w operacji oraz innych niezbędnych informacji.

Trzeba również zaznaczyć, że system HACCP poruszony jest w rozporządzeniu na temat żywności, które to obowiązuje w całej Unii Europejskiej. W Polsce także znajduje się ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podsumowując, warto zauważyć, że przeprowadzenie tego procesu jest bardzo ważnym elementem dotyczącym prowadzenia firmy w branży spożywczej. Dostosowując się do powyższych elementów, przeprowadzenie HACCP może okazać się nie takim trudnym zadaniem, jakim początkowo mogłoby się wydawać.

TAGI: Szkodniki, Program ochrony przed szkodnikami, Program zwalczania szkodników, monitoring szkodników,

CORNECO – fumigacja

corneco - gazowanie muzeum

Corneco – Fumigacja Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Jednym z ważniejszych projektów, podjętych przez firmę Corneco, kończących sezon zabiegów fumigacji w roku 2016, była fumigacja Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, dawniej Dwór Józefa Wybickiego, jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku i mieści się w barokowym pałacu z początku XVIII w. Pałac ten należał do rodziny Józefa Wybickiego autora polskiego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Muzeum w Będominie otacza malowniczy park, w którym wznosi się zabytkowy ponad 400-letni Dąb Wybickiego. Wnętrze pałacu wypełnione jest unikatowymi zbiorami , związanymi z życiem i działalnością publiczną Józefa Wybickiego oraz historią powstania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Corneco wyróżnione.

Spośród firm zwalczających szkodniki drewna, to firma Corneco została wybrana przez władze Muzeum Narodowego w Gdańsku, do przeprowadzenia dezynsekcji Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Specjaliści z firmy Corneco uznali fumigację muzeum za odpowiednią metodę zwalczania pasożytów, niszczących konstrukcje drewniane tego zabytkowego obiektu. Szczegółowa ekspertyza wykazała bowiem, że w strukturze XVII-wiecznego dworu żerują najgroźniejsze szkodniki drewna, a mianowicie spuszczel pospolity i kołatek. Owady te poza niszczeniem drewnianych elementów budynku, zagroziły zabytkowym meblom, mieszczącym się wewnątrz muzeum.

corneco sp z o.o.

Prace grupy Corneco.

12 października 2016 roku rozpoczął się pierwszy etap prac czyli przygotowanie do zabiegu fumigacji. Polegał on na szczelnym przykryciu całego obiektu plandekami i odpowiednim jego zabezpieczeniu. Wokół dworku zostały umieszczone taśmy ostrzegawcze oraz plakaty, informujące o grożącym śmiercią niebezpieczeństwie. Ze względu na pokaźny rozmiar muzeum, prace te wykonywane były przy pomocy podnośnika.

W tak „zapakowanym” pałacu pracownicy Corneco rozpoczęli proces fumigacji czyli gazowania przy użyciu fosforowodoru. Uwalniany gaz penetrował cały budynek skutecznie niszcząc szkodliwe drewnojady. Przez pierwszy tydzień przebiegał proces gazowania muzeum, a w kolejnych dniach nastąpiło jego rozgazowanie.

Po około dwóch tygodniach prac związanych z fumigacją i pomyślnie przeprowadzonym procesie, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie zostało przekazane do użytku.

TAGI: Gazowanie Corneco, Fumigacja muzeum w Będominie, Corneco sp. z o.o., Firma dezynsekcyjna,

Zwalczanie Much

Zwalczanie much

insektpol
mucha domowa

Razem z nadejściem ciepłych dni w całym gospodarstwie pojawiają się muchy. Najpierw jest ich kilka, później cała plaga. Owad ten jest nie tylko bardzo dokuczliwy dla ludzi i zwierząt, ale co gorsza przenosi na swoim ciele różne choroby.

Muchy żyją około 4 tygodni, samica składa jaja w ilości 100 sztuk co 2-4 dni, z których po upływie 24 godzin wylęgają się larwy.

Ulubionym miejscem składania jaj jest obornik, gnojówka, padlina, śmietnik. Muchy przenoszą na sobie w związku z tym do 6 milionów mikroorganizmów powodujących groźne choroby jak: cholera, gruźlica, dur brzuszny.

Zwalczanie much to trudne zadanie, dlatego należy stosować skuteczną profilaktykę. Pierwszym i zarazem najważniejszym jej etapem jest przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych, pomoże to w zmniejszeniu populacji much nawet o 95%.

Aby móc pokonać wroga należy znać jego słabości. Co najważniejsze: larwy much są bardzo wrażliwe na światło, na substancje kwaśne oraz brak tlenu, dlatego ważnym jest sposób i miejsce składowania obornika. Pryzma powinna być rozłożona równo, powinno być jej jak najmniej. Bardzo prostym rozwiązaniem jest tez przykrycie obornika czarną folią, uniemożliwiającą muchom przedostanie się do obornika, a jeśli tak się stanie larwy zginą tam pod wpływem wysokiej temperatury. Należy pamiętać również o prędzej wspomnianej higienie: w miarę możliwości czyścić pomieszczenia z zalegającego obornika, wymieniać często ściółkę.

TAGI: zwalczanie much, insektpol, firma zwalczająca muchy, metody zwalczania much.

Mucha Domowa – zwalczanie

Zwalczanie much metody

Mucha domowa (Musca domestica)

 

Rozprzestrzenienie

Mucha domowa to owad kosmopolityczny i doskonale przystosowany do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, występuje na całym świecie. Jest stworzeniem natrętnym, nieustannie towarzyszącym człowiekowi w jego otoczeniu. Najpowszechniejszy jest w strefie klimatu umiarkowanego. Przypuszczalnie to właśnie z tej strefy owad został rozprzestrzeniony do krajów o klimacie ciepłym i gorącym. Jest to gatunek zbiorczy.

Budowa i charakterystyka owada

Dorosłe osobniki muchy mają od 7 do 9 mm długości. Są barwy szarobrunatnej, a głowa jest ciemna. Odwłok muchy domowej jest jaśniejszy od spodu. Narząd gębowy tego owada jest typu ssąco – liżącego. Główne części przewodu pokarmowego to gardziel, przełyk, wole i przedżołądek. U samców oczy są większe niż u samicy. Na głowie występują trzyczłonowe czułki. Skrzydła muchy domowej to błoniaste twory doskonale przystosowane do latania. Nogi muchy domowej zakończone są pazurkami oraz przylgami, które umożliwiają poruszanie się, także po suficie. Na przylgach wydzielana jest lepka substancja.

Rozwój

Zapłodniona samica składa ok. 150 ogórkowatych, lekko zagiętych, początkowo białych jaj, które następnie ciemnieją. W temperaturze 10 – 40 stopni Celsjusza rozwijają się robakowate larwy. Czas rozwoju larw w lecie wynosi 3 dni, a w czasie chłodu kilka tygodni. Larwa trzeciego stadium osiąga długość 10 mm. Larwy żywią się substancjami płynnymi. Mają zdolność do wdrążania się w suche podłoże i dalszego przeobrażania się w nieruchomą, brązową poczwarkę, tzw. bobówkę, długości ok. 6 mm. Całkowity rozwój muchy domowej może trwać od kilku dni nawet do 2 tygodni. Mucha zimuje w postaci poczwarki. Przez jeden miesiąc rozwijają się maksymalnie 4 pokolenia. Osobniki dorosłe odżywiają się płynami. Pokarm twardy jest zwilżany przez muchę za pomocą śliny i wymiocin. W ciągu całego roku muchy są aktywne, przede wszystkim latem. Gdy temperatura jest niska, muchy giną. Muchy są zdolne latać w promieniu kilku kilometrów od miejsca wylęgu. Zapach gnijącego mięsa i innych rozkładających się substancji pokarmowych przyciąga muchy.

Szkodliwość

Mucha przenosi wiele czynników chorobotwórczych. Przenosi zarazki czerwonki bakteryjnej, duru brzusznego, gruźlicy i cholery. Ponadto jest przenosicielem cyst pierwotniaków i jaj robaków jelitowych. Muchy w bardzo łatwy sposób wyczuwają zapachy. Bardzo często przebywają na fekaliach, gdzie występują różne bakterie chorobotwórcze. Muchy bez problemu przemieszczają się z nieczystości na różnego rodzaju artykuły spożywcze. Niektóre bakterie połknięte przez muchy z pożywieniem mogą przejść przez przewód pokarmowy tego owada i po wydaleniu z kałem zachować pełną zdolność rozwoju i zakażania.

Robakowate, białawe larwy muchy domowej rozwijają się w śmietnikach, zepsutych artykułach spożywczych lub w nawozie. Postacie dorosłe towarzyszą człowiekowi w miejscach jego bytowania. W gospodarstwach wiejski występuje znacznie więcej much niż w miastach.

Zwalczanie

Warto pamiętać, by usuwać z otoczenia wszelkie odpady żywnościowe i nieczystości takie jak wydaliny ludzkie i zwierzęce, padlinę, nawozy. Są one bowiem miejscem, gdzie muchy składają swoje jaja. Istotną rolę odgrywa również instalowanie w pomieszczeniach szczelnych plastikowych okien oraz drzwi. Żywność powinna być przechowywana w szczelnych pojemnikach.

Istotny zabieg, który umożliwia zwalczanie muchy domowej to utylizacja padłych zwierząt oraz odpadów. Zbiorniki z odpadami powinny być zasypywane wapnem gaszonym. Najpowszechniejszą metodą walki z muchami jest stosowanie lepów na muchy lub lamp bawiących. Jednak nie ulega wątpliwościom, że najskuteczniejszą metodą na wytępienie tych owadów są środki chemiczne.

TAGI: Zwalczanie much, zwalczanie Gdańsk, zwalczanie Olsztyn, Metody zwalczania, Zwalczać w Warszawie, sposoby na muchy, zwalczyć w Toruniu, Dezynsekcja much, tępienie much.

OZONOWANIE

OZON jako gaz – OZONowanieozonowanie

Ozon / oʊzoʊn / (nazywany aktywnym tlenem i trójatomowym tlenem) lub trójtlenem
 jest nieorganicznym cząsteczka o wzorze chemicznym O3.

 Jest to bladoniebieski gaz o charakterystycznym ostrym zapachu. 
Jest alotropową postacią tlenu, który jest znacznie mniej stabilne niż dwuatomowy tlen.

W warstwach atmosfery łamie się do normalnego ditlenu. 
Ozon jest utworzona z ditlenku pod działaniem światła ultrafioletowego, a także atmosfery wyładowań
 elektrycznych, i występuje w niskim stężeniu w całej atmosferze ziemskiej (stratosferze).
W sumie, ozon stanowi tylko 0,6 ppm tej atmosfery.

Zapach ozonu jest ostry, przypominający chlor i wykrywalny jest przez wielu ludzi 
w stężeniu zaledwie 10 ppb w powietrzu.
 O3 Ozon formuła została ustalona w 1865 roku.
 W normalnych warunkach, ozon jest bladoniebieskim gazem, który skrapla się stopniowo 
w temperaturach niskich kriogenicznych na ciemny niebieski płyn i przechodzi wreszcie 
w kolor fioletowo-czarny. 
Można zaobserwować niestabilność ozonową w odniesieniu do powszechne spotykanego 
tlenu cząsteczkowego jest taki, że zarówno stężonego gazu i w cieczy ozon rozkłada się gwałtownie 
w podwyższonych temperaturach lub szybko ogrzewając do temperatury wrzenia. 
Jest zatem stosowane tylko w małych stężeniach.

Ozon jest silnym utleniaczem (o wiele bardziej niż ditlen) i ma wiele zastosowań przemysłowych
 i konsumenckich związanych z utlenianiem. Ten sam wysoki potencjał utleniający jednak powoduje 
iż ozon uszkadza tkanki śluzowe i układ oddechowy u zwierząt, a także poraża tkanki roślinne, 
powyżej stężenia około 100 ppb.
 To sprawia, że ozon stanowi silne zagrożenie dla dróg oddechowych. 
Jednak warstwa ozonowa (część stratosfery z większym stężeniem ozonu, od dwóch do ośmiu ppm)
 jest korzystna, zapobiegając szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe z dotarciem do powierzchni 
Ziemi, z korzyścią zarówno dla roślin i zwierząt.

 

TAGI: Ozonowanie, Ozon, Dezynfekcja ozonem, utlenianie, zwalczanie zapachów, Skuteczne ozonowanie, co to jest ozon.

dezynfekcja ozonem

 

 

Obsługiwany teren : Białystok, Łomża, Suwałki, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Ozon, Górzno, Grudziądz, Żuromin, Inowrocław, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Szczytno, Mrągowo, Olecko, Działdowo, Pisz, Braniewo, Ozonowany, Lidzbark Warmiński, Morąg, Nidzica, Gołdap, Pasłęk, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Dobre Miasto, Lubawa, Orneta, Lidzbark, Olsztynek, Barczewo, Orzysz, Susz, Reszel, Ruciane-Nida, Korsze, Górowo Iławeckie, Ozonuj, Biała Piska, Mikołajki, Jeziorany, Pieniężno, Ryn, Tolkmicko, Miłakowo, Pasym, Bisztynek, Frombork, Miłomłyn, Zalewo, Kisielice, Sępopol, Młynary, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Ozony, Lubień Kujawski, Lubraniec Łabiszyn, Łasin Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice,  Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Włocławek, Żnin, Elbląg, Olsztyn, Kalisz, Konin, Leszno, Poznań, Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Sochaczew, Ząbki, Mława, ozonek, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Piastów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Kobyłka, Józefów Mazowiecki, Sulejówek, Pionki, ozoneczek, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice, Zielonka, Warka, Góra Kalwaria, Radzymin, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Maków Mazowiecki, Zwoleń, Tłuszcz, Ząbki, Mława, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Piastów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Kobyłka, ozon, Józefów Mazowiecki, Sulejówek, Pionki, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice,Nasielsk, Białobrzegi, Łosice, Łochów, Mszczonów, Przysucha, Lipsko, Iłża, Łaskarzew, Raciąż, Pilawa, Skaryszew, Gąbin, Serock, Tarczyn, Żelechów, Nowe Miasto nad Pilicą, Podkowa Leśna, Halinów, Mrozy, Myszyniec, Zakroczym, Glinojeck, Drobin, Ozonówka, Chorzele, Kałuszyn, Różan, Wyszogród, Kosów Lacki, Bieżuń, Wyśmierzyce, Konstancin-Jeziorna, Przasnysz, Gdynia, Słupsk, Ozonówkowy,Tczew, Wejherowo, Starogard Gdański, Rumia, Chojnice, Malbork, Kwidzyn, Sopot, Lębork, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Reda, Bytów, Ustka, Władysławowo, ozonowanie, Kartuzy, Człuchów, Puck, Miastko, Sztum, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Prabuty, Pelplin, Skarszewy, Gniew, Żukowo, Czarne, Dzierzgoń, Debrzno, Brusy, Nowy Staw, Jastarnia, Łeba, Kępice, Hel, Skórcz, Czarna Woda, Krynica, Warszawa, Radom, Płock, Herb Siedlce, Pruszków, Ozonówek, Legionowo, Ostrołęka, Piaseczno, Otwock, Ciechanów Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Sochaczew, Ząbki, Mława, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Piastów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Kobyłka, Józefów Mazowiecki, Sulejówek, Pionki, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Przasnysz, Garwolin, Ozonowanko, Łomianki, Grójec, Milanówek, Brwinów, Węgrów, Błonie, Szydłowiec,

Rozkruszek mączny – zwalczanie

Rozkruszek mączny  (Acarus siro)

rozkruszek mączny zwalczanie

Opis i występowanie owada

Rozkruszek mączny to gatunek kosmopolityczny, jednak najczęściej występuje w krajach klimatu umiarkowanego, wilgotnego. Przykładami takich krajów są m.in. Japonia, Kanada, Portugalia. W Polsce jest bardzo pospolity i żeruje w ziarnie i nasionach różnych roślin, mące i produktach mącznych, w mleku w proszku, suszonych ziołach, na serach, w suszonych grzybach, w paszach oraz w ulach pszczelich.

Budowa owada

Ciało rozkruszka ma postać owalną o długości 0,4 – 0,7 mm. Jest bezbarwne, przezroczyste. Starsze roztocze mają ciało o barwie mlecznobiałej z gnatosomą i nogami o odcieniu jasnofioletowym. Na powierzchni ciała występują krótkie, gładkie szczecinki, 4 z nich są dłuższe i wystają za ciało. Jajo jest owalne, jego wymiary wynoszą 0,14 x 0,08 mm, początkowo przezroczyste, później wraz z rozwojem matowieje. Larwa jest biała, jej długość wynosi 0,2 mm.

Rozwój owada

Dzień po tym, jak owady przeobrażą się w postać dorosłą, samice składają jaja, pojedynczo na produkty i opakowania. Jedna samica zdolna jest złożyć nawet do 970 jaj, jednak średnio liczba ta wynosi 230, a na dzień może maksymalnie złożyć do 24 jaj. Ilość złożonych jaj zależy przede wszystkim od pożywienia, temperatury oraz wilgotności powietrza. Rozwój pokolenia może zachodzić w produktach o wilgotności ponad 13,4%. Dogodne warunki do rozwoju to temperatura 20 – 25 stopni Celsjusza i wilgotność względna powietrza 80%. Temperatura minimalna wynosi 3 stopnie Celsjusza, zaś maksymalna 33 stopnie.

Rozkruszek mączny wydziela z gruczołów przybiodrowych higroskopijną KCl, która chłonie wodę z powietrza. Pochłaniając tę sól roztocz wykorzystuje wodę i proces powtarza się. Rozwój pokolenia w temperaturze 4 stopni Celsjusza trwa 78 dni, zaś tylko 9 dni w temperaturze 28 stopni Celsjusza.

Samice żyją 4 – 6 tygodni, samce krócej.

Szkodliwość

Jest to typowy szkodnik produktów przechowywanych i magazynowanych.

Rozkruszek mączny przede wszystkim zanieczyszcza produkty kałem, wylinkami i trupami. Ponadto zagrzewa produkty i je zawilgaca. Jest on bardzo żarłoczny i bez problemu wykorzystuje pokarm na budowę ciała i jaj. Zaatakowane nasiona są pozbawione zdolności kiełkowania.

Rozkruszek jest szkodnikiem wtórnym, gdyż atakuje tylko nasiona o uszkodzonej osłonce, zjadając zarodek, a nie trawią skrobi.

Ciało tych zwierząt jest lepkie, gdyż pokryte jest łojowatą substancją, do której bez problemu przyklejają się bakterie oraz strzępki i zarodniki grzybów. Wskutek tego roztocze te przenoszą mikroorganizmy chorobotwórcze.

Roztocze zjadane z produktami mogą być przyczyną schorzeń przewodu pokarmowego ludzi, w szczególności dzieci, oraz zwierząt domowych. Pancerz tych zwierząt jest niestrawny, a więc po zjedzeniu może być przyczyną wszelkich zapaleń przewodu pokarmowego i bezkrwawych biegunek.

Co więcej, jeśli roztocza dostaną się na skórę ludzi mogą powodować zapalenia skóry, a wdychane często wywołują objawy charakterystyczne dla astmy, t.j. kaszel i duszności.

Zwalczanie

Najważniejszą i najskuteczniejszą metodą zapobiegania występowania tego roztocza jest utrzymywanie niskiej wilgotności i temperatury produktów w pomieszczeniach i magazynach. Ziarno, które jest przechowywane nie może zawierać nasion chwastów oraz innych zanieczyszczeń, bowiem składniki te przyczyniają się do zwiększonego poziomu wilgotności produktów. Magazyny przed składowaniem produktów powinny być dokładnie oczyszczone. Warto również często wietrzyć magazyny, głównie w chłodne i suche dni. Jednak najszybsza i najskuteczniejsza jest metoda chemiczna, którą przeprowadza doświadczona ekipa DDD.

TAGI: rozkruszek mączny, Olsztyn, Zwalczanie rozkruszka, Warszawa, Dezynsekcja Grudziądz, Gazowanie Toruń, Gdańsk, Płock, Dezynsekcja, Wąbrzeźno, Fumigacja, bydgoszcz.